Прва законодавна Скупштина у Кнежевини Србији и доношење органских закона из 1870.

  • Miroslav D. Pešić Univerzitet u Nišu, Filozofski fakultet, Departman za istoriju
Ključne reči: deputy||, ||посланик, LAW||, ||закон, ELECTIONS||, ||избор, Kragujevac||, ||Крагујевац, National Assembly||, ||Народна скупштина,

Sažetak


Рад се бави заседањем прве законодавне скупштине Србије у Крагујевцу 1870. године и доношењем органских закона којима су одредбе устава из 1869. године додатно разрађене и допуњене посебним законима. Упркос томе што новим уставом није заведен парламентарни режим владавине, установа Народне скупштине је добила већи политички значај у односу на раније Скупштине, јер се бирала сваке треће године, састајала једном годишње и по први пут добила право да учествује у доношењу закона. Редовни политички избори и учешће Народне скупштине у процесу доношења закона утицали су на лакше повезивање политичких истомишљеника са њиховим политичким лидерима, којима је приликом избора било важно да успоставе што чвршће односе са својим бирачима.

Objavljeno
2014/09/21
Rubrika
Оригинални научни чланак