Fokus i područje delovanja

„Journal of Agricultural Sciences (Belgrade)“, zvanični časopis Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu-Zemunu, objavljuje radove iz svih oblasti poljoprivrede (ratarstvo i povrtarstvo, voćarstvo i vinogradarstvo, zootehnika, melioracije zemljišta, fitomedicina, poljoprivredna tehnika, prehrambena tehnologija i biohemija, agroekonomija). Radove mogu objavljivati naučni radnici fakulteta, studenti, kao i ostali domaći i strani saradnici. Radovi se objavljuju na engleskom i srpskom jeziku sa obaveznim kratkim izvodom na kraju rada, na srpskom odnosno engleskom jeziku. Časopis izlazi četiri puta godišnje i u njemu se objavljuju sledeće kategorije radova: originalan naučni rad, pregledni rad i predhodno saopštenje. Radove recenziraju eminentni naučnici iz Srbije i inostranstva.

 

Recenzentski postupak

Sve pristigle radove prvo čita glavni urednik časopisa. Samo oni radovi koji najviše zadovoljavaju kriterijume časopisa se šalju na dalje recenziranje. Radovi za koje glavni urednik proceni da su od nedovoljnog opšteg interesa ili da nisu prikladni odmah se odbijaju bez recenzije.

Radovi koji su potencijalno interesantni za čitalaštvo časopisa će biti poslati na recenziranje, uglavnom dva ili tri recenzenta koja mogu predložiti i sami autori radova.

Glavni urednik odlučuje, na osnovu preporuka recenzenata, da li će se rad publikovati, imajući u vidu sledeće mogućnosti:

  • Prihvatiti, sa ili bez dodatnih revizija
  • Zamoliti autore da revidiraju rukopis kako bi se  razjasnili posebni problemi pre nego što se donese konačna odluka
  • Odbiti, ali ukazati autorima da dalji rad može opravdati ponovno dostavljanje rada
  • Odbiti, uglavnom na osnovu specijalističkih interesa, nedostatka novina, nedovoljnog napretka i velikih tehničkih i/ili interpretacijskih problema.

Izbor recenzenata je važan za process publikovanja, i zasniva se na stručnosti, reputaciji, posebnim preporukama i prethodnom iskustvu sa recenzentima.

Prvo proveravamo sa potencijalnim recenzentima da li su voljni da prihvate recenziranje rada.

Učestalost izdavanja

Časopis se objavljuje u 4 broja godišnje.

Istorija časopisa

Univerzitet u Beogradu - Poljoprivredni fakultet izdaje naučni časopis koji je menjao svoj naslov nekoliko puta od 1948. godine.

Od 1948. do 1953. godine naslov časopisa je bio Annual of  Faculty of Agriculture, dok je od 1953. do to 1992. godine naslov časopisa bio „Collection of papers of Faculty of Agriculture”, izlazio je na srpskom jeziku dva puta godišnje sa brojevima UDC:63 i ISSN 0522-8530.

Počev od sveske 37, br. 1, 1992, časopis se objavljuje na engleskom jeziku pod naslovom „Review of Research Work at the Faculty of Agriculture”. Postojeći oblik i struktura časopisa su se zadržali. Brojevi su UDC:63 i  ISSN 0354-3498.

Od 12. februara 1999.godine časopis se objavljuje pod naslovom „Journal of Agricultural Sciences”, počev od sveske 44, br. 1, 1999, sa brojevima UDC:63 i ISSN 1450-8109.

Časopis je dostupan u štampanoj i elektronskoj formi.