Registracija i prijava su obavezne ako želite da ovim putem ponudite rad za objavljivanje i proveravate njegov trenutni status u procesu recenzije i uređivanja.

Uslovi za prijavu rukopisa

U postupku prijavljivanja rukopisa, autor je dužan da potvrdi da rukopis zadovoljava dole navedene uslove za objavljivanje. Ako ti uslovi nisu ispunjeni, prijavljeni rukopis može biti odbijen.
  • Prijavljeni prilog nije prethodno objavljivan, niti se nalazi u procesu odlučivanja za objavljivanje u nekom drugom časopisu. U suprotnom, detaljno obrazloženje  navodi se pod "Komentari uredniku".

  • Datoteka koja sadrži rukopis mora da bude snimljena u Microsoft Word (.doc, .docx) formatu.

  • Sve internet reference moraju imati priložene URL adrese.

  • Tekst je dat u jednostrukom razmaku; korišćen je font veličine 12; za isticanje je korišćen kurziv (italika), a ne podvlačenje (dozvoljeno samo za URL adrese).
  • Ilustracije, slike, grafikoni i tabele treba da se nalaze na odgovarajućim mestima u tekstu i da ne prelaze dimenzije 12x13cm, a ne kao prilog na kraju teksta; citirana literatura data je u posebnom odeljku na kraju rada (uključujući i navode iz fusnota).
  • Tekst ispunjava stilske i bibliografske zahteve navedene u Uputstva autorima, koji se nalaze u rubrici "Info".
  • Poštovano je uputstvo Kako osigurati anonimnost recenzije (ako se prilog nudi za rubriku koja podleže recenziji).
  • Ako je rad (su)finansiran od strane nacionalne fondacije (ministarstva) ili EU fondova navedena je brojčana oznaka i naziv projekta u okviru koga je rad nastao.
  • Sažeci i ključne reči dati su na dva jezika (a)  srpskom i (b) engleskom.

Uputstvo autorima

Primeri navođenja referenci su sledeći:

Periodičan časopis

Gvozdenović, S., Saftić Panković, D., Jocić, S., & Radić, V. (2009). Correlation between heterosis and genetic distance based on SSR markers in sunflower (Helianthus annuus L.). Journal of Agricultural Sciences, 54, 1–10.

Knjiga

Steel, R. G. D., & Torrie, J. H. (1980). Principles and procedures of statistics. New York: McGraw-Hill Book Company.

Poglavlje u knjizi

Bell, R. L., Quamme, H. A., Layne, R. E. C., & Skirvin, R. M. (1996). Pears. In J. Janick & J. N. Moore (Eds.), Fruit breeding, Volume I: Tree and tropical fruits. (pp. 441–514). New York: John Wiley and Sons, Inc.

Zbornik

Behera, T. K., Staub, J. E., Behera, S., Rao, A. R., & Mason, S. (2008). One cycle of phenotypic selection combined with marker assisted selection for improving yield and quality in cucumber. In M. Pitrat (Ed.), Proceedings of the IXth EUCARPIA meeting on genetics and breeding of Cucurbitaceae (pp. 115–121). Avignon.

Teza

Singh, N. K. (1985). The structure and genetic control of endosperm proteins in wheat and rye. University of Adelaide.

Izveštaj

Ballard, J. (1998). Some significant apple breeding stations around the world. Selah, Washington.

Veb sajt

Platnick, N. I. (2010). The world spider catalog, version 10.5. American Museum of Natural History. Retrieved February 12, 2016, from http://research.amnh.org/entomology/spiders/catalog/index.html

 

 

 

 

Izjava o privatnosti

Vaše ime i e-adresa pod kojim ste se registrovali koristiće se isključivo u okviru ovog servisa i neće biti ustupani bilo kome.