soljaca@agrif.bg.ac.rs

Odgovorna kontakt osoba

Snežana Oljača
Redovni profesor
Univerzitet u BeograduPoljoprivredni fakultet
Telefon +381114413132

Kontakt osoba za tehničku podršku

Snežana Spirić