Символични аспекти гносеологије космолошких догађаја

  • Предраг Петровић Универзитет у Београду, Православни богословски факултет, Београд

Sažetak


Богоустановљена структура постојања, у својим појединачним аспектима сведочи о дејству божанске промисли не само на саборној, већ и на појединачној равни. Творевина неретко показује дејства божанске промисли и на драматичне начине. Проблем разумевања драматичних догађаја у творевини остаје отворен. Истраживачи таквих историјских догађаја наводе мноштво показатеља који потребују дефинисање главног узрока таквих дешавања. Библијски текстови сведоче о драматичним покретима творевине у њеном историјском трајању, али и о коначном исходишту историјских догађаја. Господ у таквим, драматичним околностима не прекида дејства Своје Промисли већ, најављујући догађаје кроз које послепадни свет мора проћи, води изабранике у обећано Васкрсење мртвих и живот Будућег Века.

Reference

Chang, H.L. (2005). Disaster Semiotics: An Alternative ’Global Semiotics’?. преузето 15. 10. 2016. са: http://homepage.ntu.edu.tw/~changhl/changhl/Disaster%20Semiotics.pdf.

Daly, R.A. (1926). Our Mobile Earth.

Dawson, G.M. (1894). Notes on the Occurrence of Mammoth‑remains in the Yukon District of Canada and in Alaska. Journal of the Geological Society for February, I, 1–9.

Eco, U. (1984). Semiotics and the Philosophy of Language. London.

Heer, O. (1868). Flora Arctica Fossilis: Die fossile Flora der Polarlander. Zurich.

Мерге, В. (2010). Анаста. Београд.

Петровић, П. (2013). Богослужбене претпоставке Дионисијеве христологије. Саборност, 7, 43–57.

Prestwich, J. (1892). The Raised Beaches and ’Head’ or Rubble‑drift of the South of England. Quarterly Journal of the Geological Society, XLVIII, 263–343.

Prestwich, J. (1895). On Certain Phenomena Belonging to the Close of the Last Geological Period and on Their Bearing upon the Tradition of the Flood. London.

Rainey, F. (1940). Archaeological Investigation in Central Alaska. American Antiquity, 5(4), 299–308.

Shackleton, E. H. (1909). The Heart of the Antarctic. Philadelphia.

Velikovsky, I. (1955). Earth in Upheaval. New York.

Whitley, D.G. (1910). The Ivory Islands in the Arctic Ocean. Journal of the Philosophical Society of Great Britain, XII.

Objavljeno
2016/12/09
Rubrika
Originalni naučni članak