Значење и симболика Светог Амвросија Медиоланског, архијереја Запада и Истока, за Српску православну цркву са одразом на иконографске садржаје и уметност

  • Живојин Р. Андрејић Центар за митолошке студије Србије, Рача

Sažetak


У раду се прати животни пут Св. Амвросија, његове универзалне заслуге за учвршћивање Хришћанства и деловање у Сирмијуму и на простору Илирика, који ће највећим делом, нешто касније, населити Срби. Потом се прати његово присуство у идеологији, традицији и уметности Српске православне цркве од почетка XIII до средине XV века и проналази дубљи разлог који је подстакао Св. Саву, првог српског архиепископа и патријарха за покретање програмског поштовања Св. Амвросија и осталих великих мученика митрополије Сирмијум.

Reference

Велики православни богословски енциклопедијски речник, том I. (2000) Нови Сад: Православна реч.

Андрејић, Ж. (2002) Митологија пчеле, Рача: Центар за митолошке студије Србије.

Андрејић, Ж. (2008 а). Размишљање о датуму смрти Светог Саве према подацима Доментијана и Теодосија. У. Известија XXIII, Велико Трново: Регионалан историјски музеј.

Андрејић, Ж. (2008 б). Размишљање о датуму смрти и хиротонисању Светог Саве за првог патријарха Срба и Бугара, У. Братство XII, Београд 2008: Друштво Светог Саве.

Андрејић, Ж. (2012) Доња Каменица – Каран – Велуће – Рамаћа, Рача: Центар за митолошке студије Србије.

Бабић, Г. Кораћ, В. Ћирковић, С. (1986) Студеница, Београд: Југословенска ревија.

Вранешевић, Б. (2006) Свети Амвросије милански у српском зидном сликарству. Ниш и Византија IV, Ниш: Универзитет у Нишу.

Габелић, С. (1998) Манастир Лесново, Београд: Стубови културе.

Gibon, E. (1996) Opadanje i propast Rimskog carstva, Beograd: Služneni list SRJ, Dosije.

Demus, О. (1949) The Mozaics of Norman Siciliy. London.

Dudden H. F. (1935), The Life and Times of St. Ambrose, Oxford.

Ђурић, В. Ј. Ћирковић, С. Кораћ, В. (1990) Пећка патријаршија, Београд: Југословенска ревија.

Епископ Николај. (1991) Охридски пролог, Ваљево: Српска патријаршија.

Живковић, Б. (1989) Грачаница, Београд: Завод за заштиту споменика културе.

Zaigraykina, S. (2012) The rely christian martyr chapel of San Vittore in Ciel D’oro in Milan and its cemtury mosaic decoration. Ниш и Византија X, Ниш: Универзитет у Нишу.

Ивановић, M. (1963) Црква Богородице Одигитрије у Пећкој Патријаршији. Старине Косова и Метохије II-III, Приштина.

Јовановић, А. (2006) Тло Србије завичај римских царева, Београд: Принцип Бонарт Прес.

Loma, А. (1993). Podunavska prapostojbina Slovena legenda ili istorijska realnost?. У. Јужнословенски филолог XLIX, Београд: Филолошки факултет.

Медић, M. (2005) Стари српски приручници, том II. Београд: Републички завод за заштиту спомеика културе.

Мијовић, П. (1973) Менолог, Београд: Археолошки институт.

Мичел, С. (2010) Историја позног Римског царства 284-641, Београд: Clio.

Ramsey, B. (1977) Ambrose, London.

Paolino, Vita Ambrosii, PL, XIV.

Pejaković, M. (1978) Broj iz svjetlosti. Zagreb: Nakladni zavod Matice Hrvatske.

Пејић, С. (2009) Манастир Свети Никола Дабарски, Београд: Републички завод за заштиту споменика културе.

Проловић, Ј. (2009) Представа Литургије у олтарском простору цркве манастира Ресава. Саопштења XLI, Београд: Републички завод за заштиту споменика културе.

Смирнов Бркић, А. (2010) Преписка цара Гратијана и Св. Амбросија миланског – Прилог проучавању аријанства у Срему. У. Споменица Историјског архива „Срема“ 9, Сремска Митровица: Историјски архив.

Стевановић, Ј. (2009) Портрети светитеља и идејни програм олтара катедралне цркве Св. Трипуна у Котору. У. Зборник Матице српске за ликовне уметности 37, Нови Сад: Матица српска.

Столић, Х. (1988) Православни светачник, том I, Београд: Српска патријаршија.

Тодић, Б. (1995) Манастир Ресава, Београд: Драганић.

Филозоф, К. (1989) Житије деспота Стефана Лазаревића. Јовановић Г. Београд: Просвета, Српска књижевна заједница.

Objavljeno
2013/12/19
Rubrika
Pregledni članak