Fokus i područje delovanja

Naučno stručni časopis International Journal of Economic Practice and Policy objavljuje originalne naučne radove, pregledne članke, stručne radove, prethodna saopštenja, prikaze i osvrte. Radovi se objavljuju iz svih oblasti ekonomije, menadžmenta i biznisa.

Recenzentski postupak

Svi radovi se anonimno recenziraju.

Neki od kriterijuma koje recenzenti uzimaju u obzir prilikom ocenjivanja rukopisu su sledeći:

- Rukopis treba da ispunjava sve metodološke zahteve u pogledu adekvatnosti naslova, podnaslova, ključnih reči i sl.

- Rukopis treba da bude iznet pregledno i jasno.

- Grafički i tabelarni prikazi u rukopisu treba da budu odgovarajući.

- Metodologija primenjena u rukopisu treba da bude objašnjena na odgovarajući način.

- Literatura korišćena u rukopisu treba da bude aktuelna i relevantna.

 

Predviđeno vreme potrebno za izradu recenzije je od 10 do 15 dana.

 

Učestalost izdavanja

Članci mogu biti objavljeni kolektivno, kao deo broja časopisa sa sadržajem.

Časopis izlazi polugodišnje.

 

Otvoreni pristup

Ovaj časopis omogućava trenutni otvoren pristup svom celokupnom sadržaju u skladu sa datom saglasnošću uredništva časopisa.

Istorija časopisa

Naučnostručni časopis International Journal of Economic Practice and Policy objavljuje originalne naučne radove, pregledne članke i stručne članke.

Redakciji treba dostavljati samo radove koji nisu prethodno objavljeni i istovremeno u postupku recenziranja bilo kog drugog časopisa.

Za svako mišljenje koje autor iznese u radu sam snosi odgovornost. Urednik, redakcija, izdavač  i recenzenti ne snose odgovornost za izneta mišljenja u radovima.

Svi radovi se anonimno recenziraju. Radovi bi trebalo da budu pripremljeni prema standardima časopisa International Journal of Economic Practice and Policy. Radovi koji nisu pripremljeni na adekvatan način neće biti recenzirani.