Vladimira Perića Valtera 4, Novi Sad

Odgovorna kontakt osoba

Biljana Stankov
Predavač
Visoka poslovna škola strukovnih studija, Novi Sad
Telefon 021/485-4008

Kontakt osoba za tehničku podršku

Biljana Stankov
Telefon 021/485-4008