Urednici

Biljana Stankov, Visoka poslovna škola strukovnih studija, Novi Sad, Serbia

Diplomirani ekonomista - master Stankov M Biljana, Visoka poslovna škola strukovnih studija Novi Sad, Serbia

Urednik sekcije

Diplomirani ekonomista - master Stankov M Biljana, Visoka poslovna škola strukovnih studija Novi Sad, Serbia

Grafički urednik

Biljana Stankov, Visoka poslovna škola strukovnih studija, Novi Sad, Serbia

Korektori

Biljana Stankov, Visoka poslovna škola strukovnih studija, Novi Sad, Serbia

Master filolog - anglista Nina S. Kisin, Visoka poslovna škola strukovnih studija, Novi Sad, Serbia

Tatjana Prodanović, Visoka poslovna škola strukovnih studija Novi Sad

Lektor

Biljana Stankov, Visoka poslovna škola strukovnih studija, Novi Sad, Serbia