Urednici

Biljana Stankov, PhD

Novi Sad School of Business

Urednik sekcije

Biljana Stankov, PhD

Novi Sad School of Business

Grafički urednik

Biljana Stankov, PhD

Novi Sad School of Business

Korektori

Biljana Stankov, PhD

Novi Sad School of Business

Tatjana Prodanović

Novi Sad School of Business

Lektor

Nataša Bikicki, PhD

Tamara Verežan

Novi Sad School of Business