redakcijaspz@gmail.com

Odgovorna kontakt osoba

Katarina Jovičić
viši naučni saradnik
Institut za uporedno pravo

Kontakt osoba za tehničku podršku

Milena Momčilov
Telefon +381 11 32 33 213