Glavni i odgovorni urednik

prof. dr Nataša Mrvić Petrović

Zamenik glavnog i odgovornog urednika

dr Jelena L. Ćeranić Perišić, Institut za uporedno pravo

Tehnički urednik

Aleksandra Višekruna, Institut za uporedno pravo, Srbija

Sekretar redakcije

Jovana Misailović, Institut za uporedno pravo, Srbija