Fokus i područje delovanja

Vojnotehnički glasnik objavljuje priloge iz oblasti u kojima je kategorisan od strane Ministarstva prosvete i nauke Republike Srbije: matematika, računarske nauke, mehanika, elektronika, telekomunikacije, informacione tehnologije, mašinstvo, materijali, hemijske tehnologije...

Detalji o časopisu dostupni su na stranici http://www.vtg.mod.gov.rs/o-casopisu.html.

Recenzentski postupak

Pre slanja na recenziju Redakcija proverava da li je sadržaj rukopisa plagijat, korišćenjem servisa iThenticate (CrossRef i CrossCheck).

Časopis primenjuje „dvostruki slepi postupak recenzije“ članaka, koji podrazumeva da autori ne znaju ko su im recenzenti, niti su recenzentima poznati autori.

Stručni recenzent pomaže Redakciji u donošenju odluke, a posredstvom kontakata sa autorima, preko Redakcije, može da pomogne i autorima na poboljšavanju teksta rada.

Ukoliko izabrani recenzent smatra da nije dovoljno kvalifikovan da izvrši recenziju rukopisa ili je sprečen da završi i dostavi recenziju u dogovorenom roku, treba blagovremeno da obavesti Redakciju.

Svaki rukopis prihvaćen na recenziju mora se tretirati kao poverljiv dokument. Ne sme se pokazivati trećim licima niti diskutovati sa njima, osim kada to odobri Redakcija.

Recenzija treba da bude objektivna. Neprihvatljiva je lična kritika autora. Recenzenti treba jasno da obrazlože svoje stavove i potkrepe ih argumentima. Takođe, treba da identifikuju relevantne postojeće radove koje autor nije citirao. Svaka prethodno javno saopštena tvrdnja ili argument treba da budu propraćeni odgovarajućim citatom. Dužnost recenzenta je da skrene pažnju uredniku na značajna poklapanja ili sličnost rukopisa sa već objavljenim radom, ukoliko o tome ima lična saznanja.

Informacije i ideje do kojih se došlo stručnom recenzijom poverljivog su karaktera i ne smeju se koristiti za sopstvene potrebe. Recenzenti ne bi trebalo da primaju rukopise koji ih dovode u sukob interesa na osnovu konkurencije, zajedničkog rada ili drugih odnosa s bilo kojim autorom, kompanijom ili institucijom.

Radovi klasifikovani kao naučni moraju imati bar dve pozitivne recenzije.

Nakon izvršene recenzije, recenzent donosi jednu od sledećih odluka:

-        “Objaviti bez izmena”,

-        “Objaviti uz predložene izmene”,

-        “Izmeniti i vratiti na recenziju”,

-        “Odbiti rukopis”.

Redakcija zatim obaveštava autora o sadržaju recenzije i poziva ga da postupi u skladu sa recenzentovim odlukama.

Detaljna uputstva o postupanju autora nakon recenzentovih odluka dostupna su na stranici sajta Uputstvo za ASISTENT.

Postupak recenzije obavlja se elektronski, korišćenjem sistema za onlajn uređivanje i publikovanje časopisa ASISTENT. Sistem ASISTENT podržava sve aktivnosti upravljanja uređivanjem, od kreiranja stranice časopisa, preko prijavljivanja rukopisa, praćenja recenzentskog procesa, vođenja administracije i čuvanja evidencije, do donošenja konačnih uredničkih odluka i publikovanja svezaka na sopstvenoj veb stranici. Sve urađene recenzije su trajno pohranjene u sistemu ASISTENT i dostupne su na uvid u slučaju potrebe.

Uobičajeno vreme za izradu recenzije je 15 dana.

Spisak recenzenata Vojnotehničkog glasnika dostupan je na stranici sajta Spisak recenzenata.

Detalji o etičkom postupanju u procesu izrade i prijema članaka, kao i uređivanja i publikovanja časopisa, dostupni su na stranici sajta Izjava o etičkom postupanju.

Učestalost izdavanja

Prilozi u Vojnotehničkom glasniku se objavljuju okupljeni u brojeve časopisa, kao deo broja časopisa sa sadržajem.

Časopis izlazi tromesečno, četiri puta godišnje.

Otvoreni pristup

Ovaj časopis omogućava trenutni otvoren pristup svom celokupnom sadržaju u skladu sa datom saglasnošću uredništva časopisa.

Istorija časopisa

Vojnotehnički glasnik jeste multidisciplinarni naučni časopis Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, koji objavljuje naučne i stručne članke, kao i tehničke informacije o savremenim sistemima naoružanja i savremenim vojnim tehnologijama. Časopis prati jedinstvenu intervidovsku tehničku podršku Vojske na principu logističke sistemske podrške, oblasti osnovnih, primenjenih i razvojnih istraživanja, kao i proizvodnju i upotrebu sredstava naoružanja i vojne opreme, te ostala teorijska i praktična dostignuća koja doprinose usavršavanju svih pripadnika srpske, regionalne i međunarodne akademske zajednice, a posebno pripadnika Ministarstva odbrane i Vojske Srbije.

Detalje o časopisu možete pronaći na sajtu Vojnotehničkog glasnika, stranica O časopisu: http://www.vtg.mod.gov.rs/o-casopisu-l.html.