Vaše ime i e-adresa pod kojim ste se registrovali koristiće se isključivo u okviru ovog servisa i neće biti ustupani bilo kome.

Detalje o etickom postupanju možete videti na stranici http://www.vtg.mod.gov.rs/izjava-o-etickom-postupanju-l.html.