Glavni urednik

MSc Nebojša N. Gaćeša, Univerzitet odbrane u Beogradu, Serbia

Uređivački odbor

Dr Bojan Zrnić, Univerzitet odbrane u Beogradu, Serbia

Dr Mladen Vuruna, Uprava za odbrambene tehnologije Sektora za materijalne resurse Ministarstva odbrane Republike Srbije, Serbia

Doktor nauka Milenko S Andrić, Univerzitet odbrane u Beogradu, Vojna akademija, Katedra Vojnoelektronskog inženjerstva, Serbia

Кандидат наук Sergey Antonovich Argunov, Действительный член Гидрографического общества, Russian Federation

Dr Ismat Beg, Lahore School of Economics, Lahore, Pakistan

Dr Stevan M Berber, Univerzitet u Oklandu, Departman elektrotehnike i računarskog inženjeringa, Okland, New Zealand

Professor DSc Vladimir Chernov, Vladimirski državni univerzitet, Vladimir, Russian Federation

PhD, professor Oleksandr V. Dorokhov, Harkovski nacionalni univerzitet ekonomije, Harkov, Ukraine

Dr Željko Đurović, Univerzitet u Beogradu, Elektrotehnički fakultet, Serbia

DSc, professor Leonid I. Gretchikhin, Državna visoka škola za avijaciju, Minsk, Belarus

profesor Ivan Gutman, Prirodno-matematicki fakultet, Univerzitet u Kragujevcu, Serbia

Dr. Vukica M. Jovanovic, Old Dominion University Norfolk, VA 23529, United States

PhD Vadim L. Khaikov, Russian Federation

Dr Sanja Lj. Korica, Univerzitet Union - Nikola Tesla, Fakultet za ekologiju i zastitu zivotne sredine, Serbia

Dr Ana I Kostov, Institut za rudarstvo i metalurgiju Bor, Serbia

Dr Branko Kovačević, dekan Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Serbia

Dr Slavoljub S. Lekić, Univerzietet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet Zemun, Serbia

Profesor Vasilije Manovic, Cranfield University, United Kingdom

Jaromir Jaromir MARES, Czechia

Dr Gradimir V Milovanovic, Matematicki isnsitut SANU, Serbia

Dr Penumarthy Parvateesam Murthy, India

Dr Predrag Petrović, Institut za telekomunikacije i elektroniku IRITEL AD, Beograd, Serbia

Dr Slavko J. Pokorni, Visoka škola strukovnih studija za informacione tehnologije, Serbia

Dr Stojan N. Radenović, University of Belgrade, Faculty of Mechanical Engineering, Belgrade, Serbia

redovni profesor Andreja Samčović, Univerzitet u Beogradu - Saobraćajni fakultet, Serbia

PhD Nikolay I. Sidnyaev, Bauman Moscow State Technical University, Moscow, Russian Federation, Russian Federation

Prof. Univ. Dr. Eur Ing Ionel A. Staretu, Transilvanijski univerzitet u Brašovu, Romania

Dr Srećko R. Stopić, Tehnički univerzitet u Ahenu, Germany

Dr Miroslav D Trajanović, Univerzitet u Nišu, Mašinski fakultet, Serbia

Dr Sanja Vraneš, Institut „Mihajlo Pupin“, Beograd, Serbia

Dr Aleksa J. Zejak, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, Serbia

Dr Nikola P. Žegarac, Akademik, Rezervni major

MSc Nebojša N. Gaćeša, Univerzitet odbrane u Beogradu - Institut za naučne informacije, Serbia

Likovni urednik

mr Nebojša Kujundžić, Ministarstvo odbrane Republike Srbije, Serbia

Grafički urednik

MSc Nebojša N. Gaćeša, Univerzitet odbrane u Beogradu - Institut za naučne informacije, Serbia

Lektori

Prof. Dobrila Miletić, Ministarstvo odbrane Republike Srbije, Serbia

Prof. Jasna Višnjić, Univerzitet u Beogradu, Filoloski fakultet, Odsek za anglistiku i romanistiku, Serbia

Prof. Olivera Hajduković, Lukoil Srbija, Serbia

Prof. Karina K. Avagjan, Univerzitet u Beogradu, Filološki fakultet, Slavistika, Serbia

Gordana Bogdanović, Univerzitet odbrane u Beogradu, Serbia

Dragan M. Vučković, Republički Fond PIO, Serbia