GLAVNI I ODGOVORNI UREDNIK VOJNOTEHNIČKOG GLASNIKA
Dr Dragan Pamučar, Univerzitet u Beogradu, Fakultet organizacionih nauka, Beograd, Srbija
e-mail: dragan.pamucar@va.mod.gov.rs
(ORCID iDGoogle ScholarWeb of Science ResearcherIDScopus Author ID, РИНЦ)
 
UREDNIK VOJNOTEHNIČKOG GLASNIKA
Mr Nebojša Gaćeša, Univerzitet odbrane u Beogradu, Vojna akademija, Beograd, Srbija
e-mail: nebojsa.gacesa@mod.gov.rs
tel.: vojni 40-260 (011/3603-260), 066/87-00-123
 
Urednik za oblast matematike i mehanike
Dr Dragan Trifković, Univerzitet odbrane u Beogradu, Vojna akademija, Beograd, Srbija
e-mail: dragan.trifkovic@va.mod.gov.rs
(ORCID iD, Google Scholar, Web of Science ResearcherIDScopus Author ID, РИНЦ)
 
Urednik za oblast elektronike, telekomunikacija i informacionih tehnologija
Dr Boban Bondžulić, Univerzitet odbrane u Beogradu, Vojna akademija, Beograd, Srbija
e-mail: boban.bondzulic@va.mod.gov.rs
(ORCID iDGoogle ScholarWeb of Science ResearcherIDScopus Author ID, РИНЦ)
 
Urednik za oblast mašinstva
Dr Branimir Krstić, Univerzitet odbrane u Beogradu, Vojna akademija, Beograd, Srbija
e-mail: branimir.krstic@va.mod.gov.rs
(ORCID iDGoogle ScholarWeb of Science ResearcherIDScopus Author ID, РИНЦ)
 
Urednik za oblast materijala i hemijskih tehnologija
Dr Radovan Karkalić, Univerzitet odbrane u Beogradu, Vojna akademija, Beograd, Srbija
 
 
UREĐIVAČKI ODBOR:
 
Dr Ivan Gutman, Srpska akademija nauka i umetnosti, Beograd, Srbija
(ORCID iD, Google Scholar, Web of Science ResearcherIDScopus Author ID, РИНЦ),
 
Dr Gradimir Milovanović, Srpska akademija nauka i umetnosti, Beograd, Srbija
(ORCID iDGoogle ScholarWeb of Science ResearcherIDScopus Author ID, РИНЦ),
 
Dr Đi-Huan Hi, Univerzitet Sudžou, Fakultet za tekstilnu i odevnu tehniku, Sudžou, Kina
(ORCID iD, Google ScholarWeb of Science ResearcherIDScopus Author ID, РИНЦ),
 
Dr Stojan Radenović, Univerzitet u Beogradu, Mašinski fakultet, Beograd, Srbija
(ORCID iDGoogle ScholarWeb of Science ResearcherIDScopus Author ID, РИНЦ),
 
Dr Mađid Tafana, Univerzitet La Sal, Odeljenje za poslovne sisteme i analitiku, Filadelfija, SAD
(ORCID iDGoogle ScholarWeb of Science ResearcherID, Scopus Author ID, РИНЦ),
 
Dr Valentin Popov, Tehnički univerzitet u Berlinu, Odeljenje za dinamiku sistema i fiziku trenja, Berlin, Nemačka
(ORCID iDGoogle ScholarWeb of Science ResearcherID, Scopus Author ID, РИНЦ),
 
Dr Šankar Čakraborti, Univerzitet Jadavpur, Odeljenje za proizvodno mašinstvo, Kalkuta, Indija
(ORCID iDGoogle ScholarWeb of Science ResearcherIDScopus Author ID, РИНЦ),
 
Dr Radu-Emil Prekup, Univerzitet Politehnika u Temišvaru, Temišvar, Rumunija
(ORCID iDGoogle ScholarWeb of Science ResearcherIDScopus Author ID, РИНЦ),
 
Dr Jurgita Antucheviči, Tehnički univerzitet Gediminas u Vilnjusu, Građevinski fakultet, Vilnjus, Litvanija
(ORCID iDGoogle ScholarWeb of Science ResearcherIDScopus Author ID, РИНЦ),
 
Dr Srećko Joksimović, Univerzitet u Južnoj Australiji, Adelejd, Australija
(ORCID iDGoogle ScholarWeb of Science ResearcherIDScopus Author ID, РИНЦ),
 
Dr Martaz Iazdan, Škola za biznis i marketing ESIC, Madrid, Španija
(ORCID iDGoogle ScholarWeb of Science ResearcherIDScopus Author ID, РИНЦ),
 
Dr Prasendžit Čaterdži, Institut za inženjerstvo MCKV, Odeljenje za mašinstvo, Hovrah, Indija
(ORCID iDGoogle ScholarWeb of Science ResearcherIDScopus Author ID, РИНЦ),
 
Dr Željko Stević, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Saobraćajni fakultet, Doboj, Republika Srpska, BiH
(ORCID iDGoogle ScholarWeb of Science ResearcherIDScopus Author ID, РИНЦ),
 
Dr Hamed Fazlolahtabar, Univerzitet Damgan, Odeljenje za industrijsko inženjerstvo, Damgan, Iran
(ORCID iDGoogle ScholarWeb of Science ResearcherIDScopus Author ID, РИНЦ),
 
Dr Jaroslav Vatrobski, Univerzitet u Ščećinu, Fakultet za ekonomiju, finansije i menadžment, Ščećin, Poljska
(ORCID iDGoogle ScholarWeb of Science ResearcherIDScopus Author ID, РИНЦ),
 
Dr Kristiano Fragasa, Univerzitet u Bolonji, Odeljenje za industrijsko inženjerstvo, Bolonja, Italija
(ORCID iDGoogle ScholarWeb of Science ResearcherIDScopus Author ID, РИНЦ),
 
Dr Vojčeh Salabun, Zapadnopomeranski tehnološki univerzitet u Ščećinu, Fakultet računarskih nauka i informacionih tehnologija, Ščećin, Poljska
(ORCID iDGoogle ScholarWeb of Science ResearcherIDScopus Author ID, РИНЦ),
 
Dr Ieva Meidute-Kavaliauskiene, Vojna akademija Litvanije „General Jonas Žemaitis“, Viljnus, Litvanija
(ORCID iDGoogle ScholarWeb of Science ResearcherIDScopus Author ID, РИНЦ),
 
Dr Šarka Majerova, Univerzitet odbrane u Brnu, Odeljenje za matematiku i fiziku, Brno, Češka Republika
(ORCID iDGoogle ScholarWeb of Science ResearcherIDScopus Author ID, РИНЦ),
 
Dr Fatih Ecer, Univerzitet Afion Kođatepe, Fakultet za ekonomiju i administrativne nauke, Afionkarahisar, Turska
(ORCID iDGoogle ScholarWeb of Science ResearcherIDScopus Author ID, РИНЦ),
 
Dr Ernesto D.R. Santibanez Gonzalez, Univerzitet u Talki, Odeljenje za industrijsko inženjerstvo, Talka, Čile
(ORCID iDGoogle ScholarWeb of Science ResearcherIDScopus Author ID, РИНЦ),
 
Dr Dragan Marinković, Tehnički univerzitet u Berlinu, Fakultet za mašinske i transportne sisteme, Berlin, Nemačka
(ORCID iDGoogle ScholarWeb of Science ResearcherIDScopus Author ID, РИНЦ),
 
Dr Stefano Valvano, Univerzitet Kore u Eni, Odeljenje za vazduhoplovni inženjering, Ena, Italija
(ORCID iDGoogle Scholar, Web of Science ResearcherIDScopus Author ID, РИНЦ),
 
Dr Rafal Madonski, Univerzitet Đinan, Centar za istraživanje električne energije, Guangdžou, Kina
(ORCID iDGoogle ScholarWeb of Science ResearcherIDScopus Author ID, РИНЦ),
 
Dr Milenko Andrić, Univerzitet odbrane u Beogradu, Vojna akademija, Beograd, Srbija
(ORCID iDGoogle ScholarWeb of Science ResearcherID, Scopus Author ID, РИНЦ),
 
Dr Samardžit Kar, Nacionalni institut za tehnologiju, Odeljenje za matematiku, Durgapur, Indija
(ORCID iD, Google Scholar, Web of Science ResearcherID, Scopus Author ID, РИНЦ),
 
Dr Rosen Mitrev, Tehnički univerzitet u Sofiji, Sofija, Bugarska
(ORCID iDGoogle ScholarWeb of Science ResearcherIDScopus Author ID, РИНЦ),
 
Dr Bojan Milanović, Univerzitet odbrane u Beogradu, Vojna akademija, Beograd, Srbija
(ORCID iDGoogle ScholarWeb of Science ResearcherIDScopus Author ID, РИНЦ),
 
Dr Irik Muhamedzjanov, Državni naftni tehnološki univerzitet u Ufi, Ufa, Ruska Federacija
(ORCID iD, Google Scholar, Web of Science ResearcherID, Scopus Author ID, РИНЦ),
 
Dr Pavel Otrisal, Univerzitet Palacki, Olomouc, Češka Republika
(ORCID iDGoogle ScholarWeb of Science ResearcherIDScopus Author ID, РИНЦ),
 
Dr Radovan Radovanović, Kriminalističko-policijski univerzitet, Beograd, Srbija
(ORCID iDGoogle Scholar, Web of Science ResearcherID, Scopus Author ID, РИНЦ).
 
Likovno-grafički urednik
Marija Marić
e-mail: marija.maric@mod.gov.rs

Lektor i korektor
Dobrila Miletić
e-mail: miletic.dobrila@gmail.com

Prevod na engleski
Jasna Višnjić 
e-mail: jasnavisnjic@yahoo.com

Prevod na ruski
Dr Karina Avagjan
e-mail: karinka2576@mail.ru