Pedeseti međunarodni kongres i izložba o klimatizaciji, grejanju i hlađenju (KGH)

2019/11/18

Pedeseti međunarodni kongres i izložba o klimatizaciji, grejanju i hlađenju (KGH), održavaju se od 4. do 6. decembra 2019. godine u Sava centru u Beogradu. Teme Kongresa su nova rešenja na bazi obnovljivih izvora energije, pre svega energije Sunca i geotermalne energije; moderni sistemi gradskih sistemi grejanja i hlađenja; preporuke za predviđanje potreba i potrošnje energije u stambenim, poslovnim i javnim objektima; zgrade budućnosti, pametne zgrade i gradovi; rashladni sistemi danas i sutra, novi pametni sistemi KGH u zgradama, zgrade koje oponašaju ljudski organizam...

Predviđena je sesija sa izlaganjem najboljih radova objavljenih u prvim brojevima časopisa KGH, kao i pregled najznačajnijih radova domaćih naučnika i stručnjaka koji rade i širom sveta. Posebna sesija biće posvećena nastavnim programima potrebnim za obrazovanje stručnjaka o realizaciji, radu i održavanju najnovijih sistema za KGH i ostalih energetskih sistema zgrada i gradova.

Organizator će objaviti monografiju posvećenu 50. godišnjici Kongresa u kojoj će, između ostalog, biti navedeni svi radovi prihvaćeni za izlaganje tokom pola veka tog skupa.

Ove godine organizatori su pripremili aplikaciju koja će pratiti skup. Aplikaciju mogu koristiti kako neposredni učesnici Kongresa, tako i svi oni koji žele da se uključe onlajn u dešavanja na Kongresu.

Aplikacija za iOS nalazi se adresi: https://apps.apple.com/us/app/matchabout/id1457565668. Aplikacija za Android nalazi se na adresi: https://play.google.com/store/apps/details?id=rs.puzzlesoftware.matchabout&hl=en, a može se koristiti i preko računara.

Evo nekoliko glavnih aduta ove aplikacije.

•              Virtuelni štandovi izabranih kompanija.
•              Pregled programa sa eventualnim izmenama u realnom vremenu (Agenda).
•              Povezivanje sa registrovanim učesnicima pre, za vreme i mesec dana nakon Kongresa (Find match, Messages).
•              Pitanja autorima tokom izlaganja radova (Q&A).
•              Glasanje (Poll).
•              Materijali dostupni samo preko aplikacije (video, PDF).
•              Komunikacija sa registrovanim učesnicima (Contacts, Find Match)
•              Objavljivanje na „zidu skupa“ (Event wall).
•              Traženje posla.
•              Ponuda posla.
•              Važna obaveštenja u realnom vremenu.
•              Nagradne igre.
•              Aplikacija je aktivna do kraja kalendarske godine, a nakon toga Kongres ostaje zaključan za nove učesnike i nove objave. Prijavljenim učesnicima stare objave ostaju trajno dostupne.
•              Korišćenjem aplikacije možete postati član Društva za KGH u 2020. godini.

Redakcija Vojnotehničkog glasnika posebno poziva pripadnike Ministarstva odbrane i Vojske Srbije da se uključe u rad Kongresa. Učesnici iz ovih institucija dobili su od organizatora posebno povoljne uslove za prijavu radova.

Detalji o Kongresu i prijavi radova nalaze se na adresi http://www.kgh-kongres.rs/index.php/sr/.