Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije objavilo kategorizaciju Vojnotehničkog glasnika za 2019. godinu

2019/12/14

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, saglasno odluci iz člana 27. stav 1. tačka 4), a po pribavljenom mišljenju iz člana 25. stav 1. tačka 5) Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti („Službeni glasnik RS", br. 110/05, 50/06-ispr. i 18/10), utvrdilo je kategorizaciju Vojnotehničkog glasnika, za 2019. godinu.:

za oblast tehnološki razvoj:
- na listi časopisa za elektroniku, telekomunikacije i informacione tehnologije: 
kategorija vodeći naučni časopis nacionalnog značaja (M51),
- na listi časopisa za mašinstvo: 
kategorija naučni časopis nacionalnog značaja (M52),
- na listi časopisa za materijale i hemijske tehnologije: 
kategorija naučni časopis nacionalnog značaja (M52),
za oblast osnovna istraživanja:
- na listi časopisa za matematiku, računarske nauke i mehaniku: 
kategorija naučni časopis (M53).

Usvojene liste domaćih časopisa za 2019. godinu mogu se videti na stranici Kategorizacija časopisa.

Detaljnije informacije mogu se pronaći i na sajtu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.
Kategorizacija časopisa izvršena je prema Pravilniku o postupku i načinu vrednovanja i kvantitativnom iskazivanju naučnoistraživačkih rezultata istraživača, koji je propisao Nacionalni savet za naučni i tehnološki razvoj (Službeni glasnik RS, broj 38/2008).
U skladu sa Pravilnikom i tabelom o vrsti i kvantifikaciji individualnih naučnoistraživačkih rezultata (u sastavu Pravilnika), objavljeni rad u Vojnotehničkom glasniku vrednuje se sa 2 boda (kategorija M51), 1,5 bod (kategorija M52) i 1 bod (kategorija M53).