Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije objavilo kategorizaciju Vojnotehničkog glasnika za 2020. godinu

2020/12/18

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, saglasno odluci iz člana 27. stav 1. tačka 4), a po pribavljenom mišljenju iz člana 25. stav 1. tačka 5) Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti („Službeni glasnik RS", br. 110/05, 50/06-ispr. i 18/10), utvrdilo je kategorizaciju Vojnotehničkog glasnika, za 2020. godinu:
za oblast osnovna istraživanja:

- na listi časopisa za matematiku, računarske nauke i mehaniku:

kategorija nacionalni časopis (M53),

za oblast tehnološki razvoj:

- na listi časopisa za elektroniku, telekomunikacije i informacione tehnologije:

kategorija istaknuti nacionalni časopis (M52),

- na listi časopisa za mašinstvo:

kategorija istaknuti nacionalni časopis (M52),

- na listi časopisa za materijale i hemijske tehnologije:

kategorija istaknuti nacionalni časopis (M52).

Više detalja može se videti na http://www.vtg.mod.gov.rs/kategorizacija-casopisa-1.html.