Vojnotehnički glasnik primenjuje unapređeni servis elektronskog uređivanja — ASEESTANT

2012/07/25

Počev od 24. 7. 2012. godine Vojnotehnički glasnik primenjuje novi servis za onlajn uređivanje časopisa pod nazivom ASEESTANT (aseestant.ceon.rs/index.php/vtg), koji je razvio Centar za evaluaciju u obrazovanju i nauci (CEON).

ASEESTANT je deo međunarodnog sistema SEESAME, namenjenog domaćim časopisima i časopisima zemalja Jugoistočne Evrope. Zasnovan je na iskustvima CEON-a i 26 domaćih časopisa koji su uključeni u program e-Ur od 2011. godine.

Novi sistem predstavlja bitno unapređenje, posebno u funkcijama namenjenim osiguranju kvaliteta članaka. Pored funkcionalnosti, koje su razvijene, proverene i usavršene u okviru e-Ur-a, ASEESTANT obuhvata i sledeće novorazvijene funkcionalnosti:

  • poluautomatsko formatiranje referenci, u skladu sa odabranim stilom citata (RefFormatter),
  • automatsku proveru saglasnosti citata u tekstu rada i citata u popisu referenci (CiteMatcher),
  • korišćenje servisa za lekturu radova na engleskom jeziku (EdService).

Takođe, ASEESTANT ima potpuno novi, jednostavniji i pregledniji grafički interfejs.