Vojnotehnički glasnik sa kompletnim člancima u sistemu elektronskog uređivanja ASEESTANT

2012/12/30

Od sledećeg broja 1/2013 (Vol. 61, No. 1) Vojnotehnički glasnik počinje da objavljuje isključivo članke koji su od 1. januara 2012. godine primljeni preko sistema elektronskog uređivanja e-Ur, odnosno ASEESTANT. U skladu sa uređivačkom politikom OTVORENOG PRISTUPA (OPEN ACCESS) sadržaj svih članaka akutelnog broja, kao i arhiva časopisa, biće besplatno dostupni i na stranicama ASEESTANT-a. Svi korisnici sistema ASEESTANT dobijaće automatske poruke o objavljenim brojevima Vojnotehničkog glasnika.

Kao i do sada, i ubuduće će aktuelni broj i tekstovi prethodnih izdanja biti dostupni i na sajtu Vojnotehničkog glasnika www.vtg.mod.gov.rs.