Profesor Leonid Grečihin iz Republike Belorusije u poseti Vojnotehničkom glasniku

2013/03/23

Redovni  profesor Državnog višeg koledža za vojno vazduhoplovstvo Univerziteta u Minsku, Republika Belorusija, dr Leonid Ivanovič Grečihin posetio je, na poziv uredništva, od 24. do 28. 2. 2013. godine Vojnotehnički glasnik, u svojstvu budućeg člana Uređivačkog odbora.

Tom prilikom upoznao se sa radom redakcije, razmenivši sa urednikom potpukovnikom Nebojšom Gaćešom iskustva u publikovanju naučnih i stručnih radova. Svojom naučnom kompetencijom dao je smernice redakciji za unapređenje rada i postizanje još boljih rezultata.

Tokom svog boravka, profesor Grečihin je posetio i Univerzitet odbrane u Beogradu, gde ga je primio rektor  Univerziteta odbrane general-potpukovnik prof. dr Miodrag Jevtić sa saradnicima. Istaknuta je obostrana spremnost za otpočinjanje saradnje, koja bi se ogledala u razmeni stručnih delegacija, razmeni nastavnog i istraživačkog kadra i zajedničkog učešća u projektima za koje postoje obostrani interesi.  Tokom posete Univerzitetu odbrane, profesor Grečihin je, kao priznati i poznati naučnik i veliki prijatelj naše zemlje, prezentovao više projekata u kojima bi učešće mogli da uzmu i naši istraživači.

Profesor Grečihin posetio je i Vojnotehnički institut, gde ga je primio direktor pukovnik dr Zoran Rajić. Tokom posete gostu su predstavljeni naučni i ljudski kapaciteti VTI, projekti iz oblasti vazduhoplovstva na kojima VTI trenutno radi, mogućnosti MO i VTI za saradnju sa Belorusijom, kao i planovi za budućnost. U toku razgovora profesor Grečihin upoznao je domaćine sa nekim od značajnih rezultata naučno-istračivačke delatnosti u Belorusiji i istakao da postoji velika zainteresovanost naučnih i razvojnih institucija Belorusije i njega lično, da se postojeća saradnja sa institucijama u Srbiji nastavi i proširi kroz nove projekte i oblike. Visoki gost je obišao i Sektor za eksperimentalnu aerodinamiku i Sektor za vazduhoplovstvo Vojnotehničkog instituta.

Profesor Grečihin je pripadnicima Vojnotehničkog instituta održao i predavanje iz oblasti aerodinamike.

Na kraju boravka, na prijemu u Medija centru „Odbrana”, koji je izdavač Vojnotehničkog glasnika, direktor potpukovnik Slavoljub Marković zahvalio je gostu na poseti.

Uoči odlaska, profesor Grečihin je na beogradskom Aerodromu „Nikola Tesla” posetio Vazduhoplovni muzej.