Novi uređivački odbor Vojnotehničkog glasnika

2013/10/15

Na osnovu člana 23. stav 2. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS“, broj 79/05 i 101/07) i tačke 3. Odluke o statusu vojnih časopisa u Ministarstvu odbrane, int. br. 53-10 od 24. marta 2006. godine, ministar odbrane doneo je dana 09. 10. 2013. godine Odluku o imenovanju uređivačkih odbora vojnih časopisa u Ministarstvu odbrane (int. br. 391-13).
Uređivački odbor je imenovan za period od dve godine.

http://www.vtg.mod.gov.rs/uredjivacki-odbor-l.html