Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije objavilo kategorizaciju Vojnotehničkog glasnika za 2013. godinu

2013/12/29

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, saglasno odluci iz člana 27. stav 1. tačka 4), a po pribavljenom mišljenju iz člana 25. stav 1. tačka 5) Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti („Službeni glasnik RS", br. 110/05, 50/06-ispr. i 18/10), utvrdilo je 27. 12. 2013. godine kategorizaciju Vojnotehničkog glasnika, za 2013. godinu:

za oblast tehnološki razvoj:

  • na listi časopisa za materijale i hemijske tehnologije: kategorija vodeći naučni časopis nacionalnog značaja (M51),
  • na listi časopisa za elektroniku, telekomunikacije i informacione tehnologije: kategorija naučni časopis nacionalnog značaja (M52),
  • na listi časopisa za mašinstvo: kategorija naučni časopis nacionalnog značaja (M52),

za oblast osnovna istraživanja:

  • na listi časopisa za matematiku, računarske nauke i mehaniku: kategorija naučni časopis nacionalnog značaja (M52).

Usvojene liste domaćih časopisa za 2013. godinu mogu se videti na sajtu Vojnotehničkog glasnika, stranica Kategorizacija časopisa:http://www.vtg.mod.gov.rs/kategorizacija-casopisa.html.

Detaljnije informacije mogu se pronaći i na sajtu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije: http://www.mpn.gov.rs/nauka/razvoj-naucnih-kadrova/53-kategorizacija-casopisa.

Kategorizacija časopisa izvršena je prema Pravilniku o postupku i načinu vrednovanja i kvantitativnom iskazivanju naučnoistraživačkih rezultata istraživača, koji je propisao Nacionalni savet za naučni i tehnološki razvoj (Službeni glasnik RS, broj 38/2008).

U skladu sa ovim pravilnikom i tabelom o vrsti i kvantifikaciji individualnih naučnoistraživačkih rezultata (u sastavu Pravilnika), objavljeni rad u Vojnotehničkom glasniku vrednuje se sa 2 boda (kategorija M51) i 1,5 bod (kategorija M52).