Vojnotehnički glasnik indeksiran u ruskoj Naučnoj elektronskoj biblioteci i Ruskom indeksu naučnog citiranja

2015/03/13

Vojnotehnički glasnik je od 18. 02. 2015. godine indeksiran u ruskoj Naučnoj elektronskoj biblioteci (eLIBRARY.RU)Ruskom indeksu naučnog citiranja (RINC).Vojnotehnički glasnik je prvi naučni časopis iz Republike Srbije koji je indeksiran u RINC.

eLIBRARY.RU je najveća ruska naučna elektronska biblioteka, sa pretraživačem širokih kapaciteta. Biblioteka je integrisana sa Ruskim indeksom naučnog citiranja (RINC), koji je kreiran na zahtev Ministarstva nauke Ruske Federacije.

Ruski indeks naučnog citiranja (RINC) jeste informaciono-analitički sistem koji obuhvata 6 miliona naučnih radova, kao i reference iz 4500 naučnih časopisa.

Elektronska biblioteka namenjena je za operativna naučna istraživanja. Zahvaljujući obimnom spisku aktuelnih bibliografskih referenca, ona  omogućava analizu efektivnosti rada naučno istraživačkih organizacija, naučnika, kao i referentnosti naučnih časopisa.

RINC je potpisao sporazum  sa kompanijama Thomson Reuters i Elsevier. Tim sporazumom se omogućava direktno pretraživanje baze podataka Web of Science i Scopus. Iz baze se mogu ekscerpirati aktuelne reference, vezane za citirani materijal. Na interfejsu RINC-a istovremeno je prikazan broj citiranih materijala kako iz RINC-a tako i iz baza Web of Science i Scopus.