Baza podataka SHERPA/RoMEO verifikovala politiku arhiviranja Vojnotehničkog glasnika odrednicom “Green RoMEO color”

2016/07/26

Izdavačka politika otvorenog pristupa naučnim sadržajima i politika arhiviranja Vojnotehničkog glasnika verifikovana je u bazi podataka SHERPA/RoMEO od 20. jula 2016. godine. Vojnotehnički glasnik je klasifikovan kao Zeleni model otvorenog pristupa RoMEO (Green RoMEO color) koji omogućava arhiviranje rukopisa podnetih za objavljivanje (pre-print) i rukopisa prihvaćenih za objavljivanje (post-print) ili objavljenih radova (publisher’s version) / verzija u PDF formatu.

RoMEO je baza podataka  za pretraživanje politika izdavača koje se odnose na samoarhiviranje članaka iz časopisa na mreži kao i u repozitorijumima otvorenog pristupa naučnim sadržajima.

RoMEO je deo servisa SHERPA (Securing a Hybrid Environment for Research Preservation and Access/Rights Metadata for Open Archiving), sa sedištem u Notingemu, UK.

RoMEO obuhvata časopise s recenziranim radovima kao i serijske publikacije.

RoMEO servis koristi jednostavan sistem obeležavanja bojama prilikom klasifikacije politika izdavača:

Zelena – omogućeno je arhiviranje rukopisa podnetih za objavljivanje i rukopisa prihvaćenih za objavljivanje ili objavljenih radova/verzija u PDF formatu,

Plava – omogućeno je arhiviranje rukopisa prihvaćenih za objavljivanje (tj. finalnih rukopisa nakon recenzije) ili objavljenih radova/verzija u PDF formatu,

Žuta – omogućeno je arhiviranje rukopisa podnetih za objavljivanje (tj. pre recenziranja),

Bela – arhiviranje se formalno ne podržava.

Više detalja može se videti na sajtu baze podataka SHERPA/RoMEO.