DOAJ dodelio Vojnotehničkom glasniku oznaku „Seal” (Pečat)

2016/07/29

Direktorij DOAJ je, 20. jula 2016. godine, dodelio Vojnotehničkom glasniku oznaku „Seal” (Pečat).

„Seal” je oznaka koju DOAJ dodeljuje već prethodno indeksiranim časopisima u njegovoj osnovnoj bazi (u skladu sa standardnim kriterijumima), a koji se dodatno pridržavaju izuzetno visokih nivoa izdavačkih standarda i najbolje izdavačke prakse (Best Practice), što predstavlja priznanje tim naporima. Da bi dobio oznaku „Seal”, časopis mora da ima najveći stepen otvorenosti i da u potpunosti ispunjava sledećih sedam uslova:

• korišćenje DOI brojeva kao stalnih identifikatora,

• prosleđenje DOAJ-u članaka sa odvojenim metapodacima,

• polaganje sadržaja časopisa sa dugoročnom digitalnom zaštitom ili programom arhiviranja,

• ugradnja u članke mašinski čitljive informacije o CC licenci,

• omogućavanje neograničene ponovne upotrebe i preoblikovanja sadržaja, u skladu sa CC BY, CC BY-SA ili CC BY-NC licencama,

• verifikovanje politike arhiviranja sadržaja kod relevantih međunarodnih registara (baza podataka) koje definišu politiku arhiviranja časopisa, npr. baza SHERPA/RoMEO,

• omogućavanje autoru da zadrži autorska prava, bez ograničenja.

Vojnotehnički glasnik je time postao prvi časopis iz Republike Srbije kojem je DOAJ dodelio ovu prestižnu oznaku.

Više detalja može se videti na sajtu DOAJ-a (https://doaj.org/toc/2217-4753).