Novi uređivački odbor Vojnotehničkog glasnika

2017/03/01

Na osnovu člana 23. stav 2. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS“, broj 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14) i tačke 3. Odluke o statusu vojnih časopisa u Ministarstvu odbrane, int. br. 53-10 od 24. marta 2006. godine, ministar odbrane doneo je dana 27. 02. 2017. godine Odluku o imenovanju uređivačkog odbora Vojnotehničkog glasnika (int. br. 29-23).
Uređivački odbor je imenovan za period od dve godine.

Više detalja može se videti na

http://www.vtg.mod.gov.rs/uredjivacki-odbor-l.html.