Vojnotehnički glasnik postao član Odbora za etičnost u izdavaštvu - Committee on Publication Ethics (COPE)

2018/05/07

Odbor za etičnost u izdavaštvu (Committee on Publication Ethics - COPE) odobrio je 2. maja 2018. godine članstvo Vojnotehničkom glasniku u svojoj organizaciji. COPE svojim članovima omogućuje vodeću ulogu pri razmatranju pitanja etičnosti u izdavaštvu, obezbeđuje praktične resurse za edukaciju i podršku članovima i nudi da se njihov profesionalni glas čuje u aktuelnim debatama.

COPE je posvećen obuci i podršci urednicima, izdavačima i ostalima koji se bave pitanjima etičnosti u izdavaštvu s ciljem da se izdavački proces uskladi sa normama etičke prakse kao sastavnog dela izdavačke kulture. Pristup Odbora čvrsto je usmeren na uticaj kroz obrazovanje, resurse i podršku članovima uz podsticanje profesionalne debate u širem društvu.

COPE svojom praksom i politikom usmerava uredništva časopisa i izdavače, kako bi se postigli najviši standardi u etičnosti u izdavaštvu. Ta aktivnost podrazumeva savetodavnu delatnost, usmeravanje, obrazovanje i seminare.

Više detalja dostupno je na stranici https://publicationethics.org/members/vojnotehnicki-glasnik-military-technical-courier.