Konferencija „DATUM 2019“ 16 i 17. aprila 2019. godine u Beogradu

2019/03/17
DATUM konferencije su stručnog i edukativnog karaktera u oblasti informaciono komunikacionih tehnologija, čiji je cilj da korisnicima pomognu u rešavanju klasične dileme: „ako investirate (u digitalizaciju poslovanja) kajaćete se, ali ako ne investirate kajaćete se još više“, jer razvijeni svet se u poslednjih nekoliko godina nalazi u svojevrsnom DIGITALNOM VILAJETU.

Svedoci smo po ko zna koji put da se efekti tehnologije precenjuju u kratkom roku i potcenjuju na duži rok.

DATUM konferencije pomažu preduzećima da pronađu balans. Zato teme DATUM konferencije ukazuju na dobrobiti savremenih informaciono komunikacionih tehnologija, kao i na mogućnosti i puteve ubrzanog razvoja za one IKT oblasti koje su najvažnije za dalji razvoj srpske privrede, a na opštu dobrobit domaćeg IKT sektora.

Saznaćete više šta je to:

  • Efikasna upotreba i uticaji IKT-a na poslovanje
  • Savremeno poslovanje preduzeća
  • Najnoviji trendovi u IKT i ključna pitanja
  • Stalne promene IKT potreba u turbulentnom okruženju

DATUM

konferencije imaju jedinstvenu publiku, koja pored probranih posetilaca, okuplja najpoznatije IT kompanije, nezavisne predavače iz akademskih, strukovnih i konsultantskih organizacija i regulatornih tela, državnih zvaničnika i predstavnika medija.

Više detalaj o konferenciji dostupno je na stranici https://www.datum.rs/.