Poziv na prijavu rada za 32. Procesing

2019/03/24
Društvo za procesnu tehniku poziva autore da prijave svoj rad za ovogodišnji 32. Međunarodni kongers o procesnoj industriji - Procesing 2019, koji se održava 30. i 31. maja u Sava centru u Beogradu. Na Procesingu 2019 se očekuju radovi sa mašinskih fakulteta iz zemlje i sveta, Tehnološkog fakulteta, Fakulteta organizacionih nauka...U okviru skupa biće održan  i Okrugli sto je posvećen cementnoj industriji. Iz druge informacije o 32. Procesingu (https://bit.ly/2sIyDiD) organizatori ističu obaveštenje autorima.Zbornik rezimea svih prihvaćenih radova biće štampan na srpskom i engleskom jeziku. Zbornik radova u celini će nakon Procesinga '19 dobiti ISBN. Originalni izloženi radovi mogu dobiti oznaku DOI što obezbeđuje znatno veću vidljivost i citiranost tekstova.Autori mogu prijaviti i izlagati radove na sledeći način:
  • Prezentacija u okviru programa, rezime u štampanom zborniku rezimea radova i kompletan rad u zborniku na sajtu izdanja SMEITS-a;
  • Izlaganje na posteru, rezime u štampanom zborniku rezimea radova i kompletan rad u zborniku na sajtu SMEITS-a;
  • Prezentacija u okviru programa i rezime u štampanom zborniku rezimea radova.
Datumi i rokovi
  • Predlog teme rada i rezime (apstrakt) treba poslati organizatoru na procesing@smeits.rs do 20. marta 2019.
  • Autori će do 31. marta 2019. biti obavešteni da li im je tema prihvaćena, kao i o formi u kojoj treba da rukopis bude pripremljen.
  • Radove o prihvaćenim temama treba dostaviti na recenziju najkasnije do 1. maja 2019.
  • Obaveštenje o prihvatanju rada ili potrebi za izmenama autori dobijaju najkasnije do 10. maja 2019.
  • Prezentacije radova treba dostaviti najkasnije do 25. maja 2019.
Zvanični jeziciZvanični jezici Procesinga ‘19 su engleski i srpski. Poželjno je da radovi budu dostavljeni i izloženi na engleskom jeziku. Simultano prevođenje nije predviđeno.