Savremeno naoružanje i vojna oprema za br. 1-2017

  • Nikola M. Ostojić Хоме усе

Sažetak


Vežba ruskih i srpskih pilota BARS 2016 i Slovensko bratstvo 2016

Pripadnici naših oružanih snaga, a posebno RV i PVO, od iskusnih ruskih pilota, uče nove lekcije o upotrebi savremenih aviona. Razvoj vojne opreme u svetu, naoružanja i druge tehnike zahteva nova shvatanja odbrane zemlje a zaostajanje se može sprečiti osavremenjavanjem naših oružanih snaga, kao i uvežbavanjem pripadnika Vojske Srbije u novim taktičkim postupcima i pripremanjem za eventualne nove forme suprotstavljanja agresiji. Uz međunarodnu saradnju i sticanje novih iskustava naša vojska osposobljena za učešće u multinacionalnim vojnim snagama.

Vežba srpskih i ruskih pilota BARS 2016, nametnula se kao osnovni zadatak nakon nabavke dva aviona MIG-29 i helikoptera MI-17. Ne samo radi upoznavanja letnih i borbenih osobenosti tih letelica, već i radi ovladavanja taktičkom upotrebom u složenim borbenim dejstvima. Nesumnjivo je da ruski piloti poseduju veoma dragoceno iskustvo u presretačkim dejstvima sa letelicom MIG-29, kao i u vazdušnoj borbi. Ovaj avion ima izuzetne letne mogućnosti i pod veštom pilotskom rukom može da izvede veoma složene manevre kojima se ostvaruje prevlast u vazdušnom prostoru i pobeda u vazdušnoj bici. Zbog toga se vežba ruskih i srpskih pilota BARS 2016 može posmatrati, a valja je prvenstveno i razumeti kao značajan napredak u ovladavanju osnovnim savremenim borbenim postupcima u obezbeđivanju vlastitog vazdušnog prostora, kontrole i suprotstavljanju agresivnim dejstvima eventualnog protivnika. Uz to, ovo je bila izvanredna prilika da se naši pripadnici RV i PVO obučavaju za spašavanje oborenih pilota.

Vežba „Slovensko bratstvo 2016”, koja je usledila nakon zajedničkog uvežbavanja pilota Rusije i Srbije, doprinela je vojno-taktičkom osposobljavanju pripadnika Vojske Srbije za efikasno delovanje u protiv-terorističkoj borbi. Na toj vežbi učestvovali su pripadnici ruskih i beloruskih specijalnih snaga, kao i specijalni avioni IL-76, koji su namenjeni za prevoz padobranaca i desantiranje u zoni dejstva. Takođe, iz te letelice desantiran je i oklopni transporter. Vežba je dobila i moto „Odlučan odgovor tri vojske”, s obzirom na to da predstavlja zajednički odgovor specijalnih protiv-terorističkih jedinica tri bratske države na oružano delovanje terorističkih snaga.

Vežbama sa ruskim i beloruskim pripadnicima, naša vojska uspešno se osposobljava za učešće u multinacionalnim operacijama, što je kvalitet više u ukupnoj osposobljenosti oružane sile naše zemlje.

Biografija autora

Nikola M. Ostojić, Хоме усе
Završio Vojnu akademiju, pukovnik u penziji, novinar, publicista
Objavljeno
2016/12/01
Rubrika
Savremeno naoružanje i vojna oprema