Unapređenje sistema obrazovanja studenata vazduhoplovstva Vojne akademije primenom aviona laboratorije

  • Slobodan N. Stupar Univerzitet u Beogradu, Mašinski fakultet
  • Aleksandar M. Simonović Univerzitet u Beogradu, Mašinski fakultet
  • Zoran Lj. Filipović Institut Goša
  • Miroslav Miodrag Jovanović Tehnicki Opitni Centar
Ključne reči: Flying laboratory||, ||avion laboratorija, education||, ||obrazovanje, measuring equipment||, ||merna oprema, flight test||, ||ispitivanja u letu,

Sažetak


U radu je opisan predlog unapređenja procesa obrazovanja studenata Vojne akademije za podršku procesa održavanja vazduhoplova Vojske Srbije zasnovan na uvođenju predmeta Ispitivanje vazduhoplova u letu. Pri tome je posebno naglašen značaj formiranja avionske laboratorije sa osnovnim karakteristikama ispitno-merne opreme koju je neophodno integrisati na avionu u cilju realizacije praktičnog dela ispitivanja vazduhoplova u letu. Formiranjem aviona laboratorije stvorio bi se veoma jak didaktički alat, koji bi omogućio optimalnu sintezu teorije i prakse. Ovakav koncept unapređenja edukativnog procesa bi u znatnoj meri uticao i na formiranje svesti o neophodnosti zajedničkog rada i objedinjavanja svih istraživačkih kapaciteta naučno-istraživačkih institucija u Ministarstvu Odbrane Republike Srbije.

Reference

Abbitt, J., Carroll, B., Fearn, R., Rivers, R., 1996., Flight Test Engineering – An Integrated Design/Laboratory Course, Journal of Engineering Education, Vol.85, No. 1, pp.73-76.

Andrzej, T., 2010, The flying laboratory for aeronautics students education, Aircraft Engineering and Aerospace Technology: An International Journal, Vol. 82, No. 5, pp.320–330.

Đurković, S., 2011., Razrada tehnološkog postupka pri ugradnji i opremanju instrumenata u vazduhoplovu, Vojnotehnički glasnik/Military Technical Courier, Vol. 59, No. 4, pp.116-133.

Filipović, Z., 2010. Metodologija ispitivanja vazduhoplova u letu, Novi glasnik, broj 1/2010, pp.111-124.

Filipović, Z., Marković, M., Pavlović, M., 2003., Osnovne performanse PCM/FM telemetrijskog sistema za merenje parametara vazduhoplova i fizioloških karakteristika pilota, Vojnotehnički glasnik/Military Technical Courier, Vol. 51, No. 6, pp. 578-584.

Gaćeša, N., 2009., Školski avion Lasta 95, Vojnotehnički glasnik/Military Technical Courier, Vol. 57, No. 3, pp.142-143.

Gredić, V., Filipović, Z., 2005., Predlog softverskog rešenja telemetrijskog i teodolitskog sistema, Vojnotehnički glasnik/Military Technical Courier, Vol. 53, No. 1, pp.23–35.

Jovanović, M., Filipović, Z., 2007., Konfiguracija akvizicionih sistema za merenje relevantnih parametara u okviru programa obuke test pilota, 2. Konferencija Odbrambenih Tehnologija – OTEH 2007, Beograd, Oktobar 3-5.

Olson, W. M., 2000., Aircraft Performance Flight Testing, Air Force Flight Test Center, Edwards AFB, California.

Paulo, I., 2008., Low-cost flight test system for light aircraft, Aircraft Engineering and Aerospace Technology: An International Journal, Vol. 80, No 3, pp.243–252.

Sadraey, M., Joyce, D., O’Donnell, J., Bertozzi, N., 2009., DWC flight test education at undergraduate level in realization of CDIO initiatives, Proceedings of the 5th International CDIO Conference, Singapore Polytechnic, Singapore, June 7-10.

www.cranfield.ac.uk/students/courses/page1487.html, (10.10.2011.)

www.aero.polimi.it/~trainelli/FlightLineLab/POLI-FlightLine.htm, (10.10.2011.)

www.dwc.edu/admissions/programs/engineering.cfm, (10.10.2011.)

Objavljeno
2013/01/08
Rubrika
Stručni radovi