Analiza rada sistema održavanja primenom teorije masovnog opsluživanja

  • Veljko Predrag Petrović Ministry of defence, Department of defence technology
  • Veselin Lazar Mrdak Serbian Army, Technical Test Centre
  • Branka Risto Luković Ministry of defence, Department of defence technology
Ključne reči: technological element||, ||tehnološki element, technological demand||, ||tehnološki zahtev, mass serving system||, ||sistem masovnog opsluživanja, servicing||, ||opsluživanje, maintenance||, ||održavanje,

Sažetak


U radu je izvršena analiza mogućih modela i uslova za primenu Teorije masovnog opsluživanja radi sagledavanja odnosa između klijenata koji traže opslugu i kanala koji ih opslužuju, kao i dimenzioniranja tehnoloških elemenata u optimalnom režimu za posmatrani sistem održavanja. Na osnovu stvarnih prikupljenih podataka i statističke analize intenziteta dolazaka i opsluživanja borbenih vozila u radionici za tehničko održavanje, izvršeno je matematičko modelovanje realnih procesa opsluživanja i kvantifikovanje pojedinih parametara rada sistema održavanja radi utvrđivanja slabosti postojećih modela i potrebnih korektivnih akcija.

Biografije autora

Veljko Predrag Petrović, Ministry of defence, Department of defence technology

Grupa za istraživanje, razvoj i proizvodnju NVO

Magistar tehničkih nauka

Veselin Lazar Mrdak, Serbian Army, Technical Test Centre

Odeljenje za kvalitet

Magistar tehničkih nauka

Branka Risto Luković, Ministry of defence, Department of defence technology

Grupa za istraživanje, razvoj i proizvodnju NVO

Diplomirani mašinski inženjer

Reference

Andrejić, M., 2001, Metode i softver za podršku planiranju u logističkim organizacionim sistemima, Vojnotehnički glasnik/Military Technical Courier, Vol. 49, No. 1, pp 36-52,

Andrejić, M., Ljubojević, S., 2009, Operaciona istraživanja u funkciji podrške odlučivanju u sistemu odbrane, Vojnotehnički glasnik/Military Technical Courier, Vol. 57, No. 3, pp 15-28,

Andrejić, M., Milenkov, M., Ljubojević, S., 2010, Logistički informacioni sistem, Vojnotehnički glasnik/Military Technical Courier, Vol. 58, No. 1, pp. 33-61.

Ilić, S., Andrejić, M., 2011, Analiza efikasnosti mogućih modela opsluživanja na pumpnim stanicama primenom teorije masovnog opsluživanja, Vojnotehnički glasnik/Military Technical Courier, Vol. 59, No. 4, pp 93-115,

Nikolić, N., 2005, Istraživanje modela i metoda masovnog opsluživanja za primenu u vojnim procesima, doktorska disertacija, Vojna akademija, Beograd,

Petrović, V., Pekić, N., 2010, Primena teorije masovnog opsluživanja na sisteme održavanja, SYM-OP-IS 2010, XXXVII Simpozijum o operacionim istraživanjima,

Petrović, V., 2008, Modelovanje jedinica za održavanje, Magistarski rad, Beograd,

Vukadinović, S., 1988, Masovno opsluživanje, Naučna knjiga, Beograd,

Vukićević, S., 1995, Skladišta, Preving, Beograd,

SNO 1096/85, 1986, ТTZ za razvoj TMS, Biro za standardizaciju i metrologiju u JNA.

Objavljeno
2013/02/16
Rubrika
Stručni radovi