Analiza i prikaz vrsta fiksatora u medicini kao i metoda obrade materijala za izradu fiksatora

  • Dalibor Milojko Đenadić Univerzitet u Beogradu, Tehnički fakultet Bor
  • Miodrag T. Manić Univerzitet u Nišu, Mašinski fakultet Niš
  • Dejan I. Tanikić Univerzitet u Beogradu, Tehnički fakultet Bor
  • Saša S. Ranđelović Univerzitet u Nišu, Mašinski fakultet Niš
  • Petar S. Đekić Univerzitet u Nišu, Mašinski fakultet Niš
Ključne reči: processing||, ||metode obrade, materials||, ||materijali, convents||, ||konvencije, bone||, ||kost, biomaterials||, ||biomaterijali, Alloys||, ||legure,

Sažetak


Fiksator je medicinski uređaj proizveden da pruži podršku oštećenim biološkim strukturama. Metalni biomaterijali uglavnom se koriste za zamenu polomljenih ili oštećenih tvrdih tkiva, najčešće kostiju, zbog svoje velike čvrstoće, žilavosti i otpornosti na habanje. U oblasti ortopedije koja se bavi skeletnim poremećajima nerđajući čelici, legure titanijuma i aluminijuma (Ti-6Al-4V), legure kobalta i hroma, kompozitni materijali i drugi biokompatibilni materijali nalaze primenu za stabilizaciju povreda potpornih tkiva ili predstavljaju zamenu za koštano tkivo. Najčešće korišćeni medicinski fiksatori su: igle, šipke, pločice, zavrtnji, cevi, žice, klinovi i eksterni fiksatori. Za sve vrste fiksatora postoje metode obrade kojima se oni izrađuju, pri čemu se koriste i konvencionalne i nekonvencionalne metode obrade.

 

Biografije autora

Dalibor Milojko Đenadić, Univerzitet u Beogradu, Tehnički fakultet Bor
Diplomirani inženjer mašinstva
Miodrag T. Manić, Univerzitet u Nišu, Mašinski fakultet Niš
Doktor mašinskih nauka
Dejan I. Tanikić, Univerzitet u Beogradu, Tehnički fakultet Bor
Doktor mašinskih nauka
Saša S. Ranđelović, Univerzitet u Nišu, Mašinski fakultet Niš
Doktor mašinskih nauka
Petar S. Đekić, Univerzitet u Nišu, Mašinski fakultet Niš
Diplomirani inženjer mašinstva

Reference

Ashby, M.F., 2011, Materials Selection in Mechanical Design, Pergamon Press, Oxford,

Cvijović-Alagić, I., Rakin, M., 2008, Integritet biomedicinskih implanata od legura titana (drugi deo), Integritet i vek konstrukcija, Vol. 8, No. 2, pp. 121-130,

Dowson, G., 1993, Introduction to Powder Metallurgy – The Process and its Products, European Powder Metallurgy Ass., Shrewsbury, England,

Đenadić, D., Manić, M., Tanikić, D., Despotović, V., 2010, Novi postupci za dobijanje veštačkog dijamanta kao novog reznog materijala, 36. Jupiter konferencija, Beograd, Zbornik radova (ISBN: 978-86-1083-696-9), pp. 3.91-3.96, 11-12 maj,

Đenadić, D., Manić, M., Tanikić, D., Ranđelović, S., 2012, Prikaz vrsta fiksatora i metoda obrade elemenata za fiksatore u medicini, 38. Jupiter konferencija, Beograd, Zbornik radova (ISBN: 978-86-7083-757-7), pp. 3.32-3.39, 15-16 maj,

Hrivnjak, I., Zrnik, J., 1993, Recent developments in advanced and novel materials, Metalurgija 8,

Suh, S.H., Chung, D.H., Lee, B.E., Shin, S., Choi, I., Kim, K.M., 2006, Step-Compliant CNC system for turning: Data model, architecture and implementation, Computer-Aided Design, Vol. 38, No. 6, pp. 677-688,

Tanikić, D., Manić, M., Đenadić, D., Ranđelović, S., Milovanović, J., Đekić, P., 2012, Metali i legure u funkciji biomaterijala, Vojnotehnički glasnik/Military Technical Courier, Vol. 60, No. 2, pp. 202-215, Ministarstvo odbrane Republike Srbije, Beograd,

Tarnita, D., Tarnita, D.N., Bizdoaca, N., Negru, M., Copilus, C., 2008, Modular orthopedic implants for forearm bones based on shape memory alloys, In: /S/ Proceedings of the 19th International DAAAm Symposium, “Intelligent Manufacturing and Automation: Focus on Next Generation of Intelligent Systems and Solutions”, Trnovo, 1363-1364, Slovakia 22-25 October,

Tarnita, D., Tarnita, D.N., Bizdoaca, N., Popa, D., 2009, Modular adaptive bone plate based on intelligent materials, In: 11th Essen Symposium on Biomaterials and Biomechanics Fundamentals and Clinical Applications, Essen, pp. 120-103, March 5-7,

Tarnita, D., Tarnita, D.N., Popa, D., Grecu, D., Tarnita, D., Niculescu, D., Cismaru, F., 2010, Numerical simulation of human tibia osteosynthesis using modular plates based on Nitinol staples, Romain Journal of Morphology and Embryology, Vol. 51, pp. 145-150,

Walukas, D.M., Decker, R.F., Vinig, R.E., Carnahan, R.D., 1997, Thixomolding® of Magnesium, Proceedings of 1st Int. Conf. on Mg Science&Technology, Israel.

Objavljeno
2013/02/16
Rubrika
Pregledni radovi