Kontrolne karte kao sredstvo statističke kontrole kvaliteta

  • Aleksandar Živan Drenovac Vojnotehnicka Akademija, Vazduhoplovnotehnicka sluzba.
  • Bratislav Živan Drenovac
  • Dušan M. Drenovac
Ključne reči: Quality control||, ||, Statistical quality control||, Control cards||, Statistical methods||,

Sažetak


U radu je pokazano da primena statističkih metoda može u velikoj meri doprineti povećanju kvaliteta proizvoda i usluga, a samim tim i povećanju rejtinga ustanova. Definisanje optimalnih, odnosno upozoravajućih i graničnih vrednosti, zasnovano je na uzoračkoj statističkoj analizi. Kontrolne karte predstavljaju veoma pouzdano, jednostavno za upotrebu, i efikasno sredstvo kontrole procesa, kojim se proces stalno održava u zadatim okvirima. Kao takve, mogu naći veoma veliku primenu u kontroli kvaliteta u procesima proizvodnje naoružanja i vojne opreme, u procesima održavanja tehničkih sistema, ali i u uspostavljanju standarda i podizanju nivoa kvaliteta za brojne druge aktivnosti.

Biografija autora

Aleksandar Živan Drenovac, Vojnotehnicka Akademija, Vazduhoplovnotehnicka sluzba.
Diplomirani inženjer elektrotehnike, Master ekonomije
Objavljeno
2013/01/08
Rubrika
Stručni radovi