Napadi na IEEE 802.11 bežične mreže

  • Dejan Milan Tepšić Univerzitet Singidunum, Beograd
  • Mladen Đuro Veinović Univerzitet Singidunum
Ključne reči: WLAN||, ||WLAN, IEEE 802.11||, ||IEEE 802.11, wireless networks||, ||bežične mreže, attacks||, ||napadi,

Sažetak


U radu su prikazani nedostaci današnjih IEEE 802.11 bežičnih mreža u situacijama kada se nađu na meti napadača. U meri u kojoj su namena i obim ovog rada to dozvoljavali, obrađene su savremene metode napada na bežične računarske mreže. Uprkos napretku i razvoju sigurnosnih protokola i dalje postoje slabosti u IEEE 802.11 bežičnim mrežama. Mogući su brojni netehnički, mrežni i softverski napadi. Za sada, bežične mreže nije preporučljivo koristiti u okruženjima gde se ne toleriše nepouzdanost ili nedostupnost.

Reference

Beaver, K., Davis, P., 2005, Hacking wireless networks for dummies, Wiley Publishing, Inc., Indianapolis, Indiana, USA,

Bobar, Z., 2009, Zaštita računarskih mreža Ministarstva odbrane i Vojske Srbije primenom virtuelnog honeyneta, Vojnotehnički glasnik/Military Technical Courier, Vol. 57, No. 3, pp.80–87.

Cache, J., Wright, J., Liu, V., 2010, Hacking Exposed Wireless, Second Edition, The McGraw-Hill Companies, New York, USA,

Earle, A., 2006, Wireless Security Handbook, Taylor & Francis Group, New York, USA,

Evseev, S.P., Dorohov, A.V., Korolj, O.G., 2011, Mehanizmi zaštite informacija u kompjuterskim mrežama i sistemima, Vojnotehnički glasnik/Military Technical Courier, Vol. 59, No. 4, pp.15–39,

Graves, K., 2010, CEH: Certified Ethical Hacker Study Guide, Wiley Publishing, Inc., Indianapolis, Indiana, USA,

Hurley, C., Rogers, R., Thornton, F., 2007, WarDriving and Wireless Penetration Testing, Syngress Publishing, Inc.,

Milovanović, I., 2009, Master rad: Bežične MESH mreže, Fakultet za informatiku i menadžment, Univerzitet Singidunum, Niš,

Tanenbaum, A., Wetherall, D., 2010, Computer Networks, 5th Edition, Prentice Hall, USA,

www.personalmag.rs/blog/ns-wardriving-mapa, posećeno: 25.05.2012.

Objavljeno
2013/02/16
Rubrika
Stručni radovi