Poziv i uputstvo autorima za br. 1-2020

  • Nebojša N. Gaćeša Univerzitet odbrane u Beogradu - Institut za naučne informacije

Sažetak


Uputstvo autorima o načinu pripreme članka za objavljivanje u Vojnotehničkom glasniku urađeno je na osnovu Akta o uređivanju naučnih časopisa, Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije, evidencioni broj 110-00-17/2009-01, od 09. 07. 2009. godine. Primena ovog Akta prvenstveno služi unapređenju kvaliteta domaćih časopisa i njihovog potpunijeg uključivanja u međunarodni sistem razmene naučnih informacija. Zasnovano je na međunarodnim standardima ISO 4, ISO 8, ISO 18, ISO 215, ISO 214, ISO 18, ISO 690, ISO 690-2, ISO 999 i ISO 5122, odnosno odgovarajućim domaćim standardima.

Biografija autora

Nebojša N. Gaćeša, Univerzitet odbrane u Beogradu - Institut za naučne informacije
Magistar elektrotehnike
Objavljeno
2020/01/30
Rubrika
Poziv i uputstvo autorima