Integralni pristup proračunu troškova životnog veka sredstava naoružanja i vojne opreme

  • Vlada S. Sokolović University of defence, Military academy
  • Marko D. Andrejić
  • Srđan D. Ljubojević
Ključne reči: life expectancy of means||, ||životni vek sredstva, costs||, ||troškovi, weapons and military equipment||, ||naoružanje i vojna oprema, equipping||, ||opremanje, investments||, ||investicije,

Sažetak


U situaciji kada su budžetska izdvajanja za odbranu sve restriktivnija, njihovo efikasno, efektivno i ekonomično korišćenje više nego ikada postaje suštinsko pitanje funkcionisanja Ministarstva odbrane i Vojske Srbije (MO i VS). U takvim uslovima, svako ulaganje u akviziciju sredstava naoružanja i vojne opreme (NVO) predstavlja pitanje koje ne dopušta greške u odlukama. Opremanje MO i VS sredstvima NVO, po pravilu, zahteva ulaganje velikog kapitala. Shodno tome, to ulaganje mora biti i ekonomski opravdano.

U ovom slučaju, ekonomska opravdanost ne iskazuje se eksplicitno - razlikom u novčanoj masi na početku ulaganja i na kraju životnog veka sredstva, već implicitno - odnosom nematerijalnih koristi i ostvarenih ciljeva prema uloženim novčanim sredstvima. Otežano eksplicitno ekonomsko prikazivanje benefita investiranja potencijalni je paravan pogrešnim odlukama i investicionim promašajima. Ukoliko se još ni aspekt troškova tokom celokupnog perioda života investicije ispravno ne razmatra, onda je očigledno da se ni željeni rezultati ne mogu sa sigurnošću očekivati.

U prošlosti su često inicijalni troškovi nabavke sredstava NVO bili primaran, a nekada i jedini, kriterijum izbora među razmatranim alternativama. Prenebregavanje analize troškova tokom celokupnog životnog veka sredstava, u predinvesticionim studijama, osnovni je uzrok neplaniranim ulaganjima u kasnijim fazama životnog ciklusa investicije, ali i brojnim problemima u funkcionisanju i neispunjenim ili delimično ispunjenim ciljevima sistema.

U radu je analiziran proces opremanja sredstvima NVO u MO i VS,  sa aspekta tretiranja troškova u tom procesu, ukazano je na njegove nedostatke i predložen sveobuhvatniji - integralni pristup ovom problemu.

Biografija autora

Vlada S. Sokolović, University of defence, Military academy
Industrijsko inzenjerstvo

Reference

Andrejić, M., 2001, Metode i tehnike za podršku planiranja u vojnim organizacionim sistemima, Vojnotehnički glasnik/Military Technical Courier, 49(1), pp.36-53.

Andrejić, M., Milenkov, M., Sokolović, V., 2010, Logistički informacioni sistem, Vojnotehnički glasnik/Military Technical Courier, 58(1), pp.33-61.

Andrejić, M., Radosavljević, V., Arsić, S., 2011, Logističko obrazovanje i obučavanje nelogističkog osoblja, Vojnotehnički glasnik/Military Technical Courier, 59(1), pp.5-26.

Andrejić, M., Sokolović, V., 2009, Integralna logistička podrška sredstava naoružanja i vojne opreme, Vojnotehnički glasnik/Military Technical Courier, 57(1), pp.32-53.

Drenovac, A,. Drenovac, B., 2012, Mogućnosti primene višekriterijumske analize i metoda PROMETHEE na primeru izbora aviona, Vojnotehnički glasnik/Military Technical Courier, 60(3), pp.125-142.

Jovanović, P., 2002, Upravljanje investicijama, Beograd, Grafoslog.

Milićević, M., Župac, G., 2012, Objektivni pristup određivanju težina kriterijuma, Vojnotehnički glasnik/Military Technical Courier, 60(1), pp.39-56.

Petrović, N., Đedović, B., Petrović D., 2012, Ocenjivanje i izbor projekata primenom analize troškovi – efekti i višekriterijumske analize, Vojnotehnički glasnik/Military Technical Courier, 60(3), pp.168-187.

Službeni vojni list br. 17/83, 1983, Standard narodne odbrane SNO 0477/83, Standard, Centralni biro za standardizaciju i metrologiju u JNA.

Službeni vojni list br. 17/85, 1985, Standard narodne odbrane SNO1096/85, Standard, Biro za standardizaciju i metrologiju u JNA.

Službeni vojni list br. 2/92, 1992, Standard narodne odbrane SNO 8196/92, Standard, Biro za standardizaciju i metrologiju u JNA.

Službeni vojni list 25/1996, 1996, Pravilnik o opremanju Vojske Jugoslavije naoružanjem i vojnom opremom u miru, Pravilnik, Savezno ministarstvo za odbranu.

Službeni vojni list br. 11/97, 1997, Standard narodne odbrane SNO 9000/97, Standard, Odeljenje za standardizaciju, metrologiju i nomenklaturu u VJ.

Todorović, J., Đuričin, D., Janošević, S., 2000, Strategijski menadžment, Beograd, Institut za tržišna istraživanja.

Objavljeno
2013/02/16
Rubrika
Stručni radovi