Sanacija područja kontaminiranih municijom sa osiromašenim uranijumom

Ključne reči: uranijum, municija sa osiromašenim uranijumom, ABH služba, izviđanje, dekontaminacija

Sažetak


Uvod/cilj: Posledice NATO agresije na Republiku Srbiju (tada u sastavu SR Jugoslavije) 1999. godine još uvek se razmatraju, posebno sa aspekta upotrebe nedozvoljenih sredstava, poput kasetnih i grafitnih bombi, municije sa osiromašenim uranijumom (MOU) i dr. Svakako da je upotreba osiromašenog uranijuma, kao jedne vrste oružja za masovno uništavanje (radiološko oružje), najviše u fokusu interesovanja javnosti. Količina korišćene MOU i posledice njene upotrebe još uvek (i posle 20 godina) nisu u potpunosti dokazane, ali se sa sigurnošću može reći da je ona prouzrokovala određene neželjene efekte. Tadašnje jedinice Vojske Jugoslavije bile su glavni cilj dejstva ovom vrstom municije, pa su pretrpele i najveće posledice. Međutim, dejstvom MOU gađani su i objekti infrastrukture, bazne stanice, televizijski predajnici i poljoprivredno zemljište.

Metode: U radu su korišćene posebne naučne metode (težišno metoda analize i sinteze) i empirijske metode (metoda analize sadržaja i metoda posmatranja).

Rezultati: Sagledane su posledice dejstva MOU na ljude, materijalna dobra i degradiranje životne sredine, kao i pravci daljeg rada u ovoj oblasti.

Zaključak: Prikazani su rezultati radiološkog izviđanja i radiološke dekontaminacije područja kontaminiranih MOU, koje su realizovale jedinice ABH službe (tada roda ABHO) uz pomoć ostalih rodova i službi Vojske Srbije, kao i institucija Republike Srbije (INN „Vinča”, VMA i dr.).

Biografija autora

Dejan R. Inđić, Univerzitet odbrane u Beogradu, Vojna akademija, Katedra taktike, Beograd, Republika Srbija

docent

Reference

Arevalo, R.Јr., McDonough, W.F. & Luong, M. 2009. The K/U ratio of the silicate Earth: Insights into mantle composition, structure and thermal evolution. Earth and Planetary Science Letters, 278(3-4), pp.361-369. Available at: https://doi.org/10.1016/j.epsl.2008.12.023.

Binder, H.H. 1999. Lexikon der chemischen Elemente. Stuttgart; Leipzig: Verlag (in German). ISBN: 978-3-7776-0736-8.

Brauer, G. 1975. Handbuch der präparativen anorganischen Chemie. Stuttgart: Enke (in German). ISBN: 3432878133, 9783432878133.

Čekerevac, M. 2018. Imenovana Komisija za ispitivanje posledica NATO bombardovanja. Politika, 25 May [online]. Available at: http://www.politika.rs/sr/clanak/404403/Imenovana-Komisija-za-ispitivanje-posledica-NATO-bombardovanja (in Serbian) [Accessed: 10 October 2020].

Đurić, G.D. & Popović, D.Lj. 2000. Uranium in the environment. Hemijska industrija, 54(2), pp.50-52 [online]. Available at. https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/0367-598X/2000/0367-598X0002050D.pdf (in Serbian) [Accessed: 10 October 2020].

Holleman, A.F., Wiberg, E. & Wiberg, N. 2007. Lehrbuch der Anorganischen Chemie. Berlin: de Gruyter (in German). ISBN: 978-3-11-017770-1.

Inđić, D. 2012. The place of NBC service units in protection against chemical accidents. Vojno delo, 64(1), pp.288-307 (in Serbian).

Inđić, D.R., Terzić, M.R., Žigić, S.V. & Rutić, S.Z. 2015. Engagement of the Serbian Army in helping civilians in the event of nuclear and chemical accidents. Vojnotehnički glasnik/Military Technical Courier, 63(3), pp.215-239 (in Serbian). Available at: https://doi.org/10.5937/vojtehg63-6923.

Inđić, D. 2018. Taktika jedinica ABH službe – udžbenik. Belgrade: University of defence in Belgrade – Military academy (in Serbian).

Inđić, D.R. & Filipović, V.R. 2018. Model snaga ABH službe za otklanjanje posledica primene radiološkog oružja u terorističke svrhe. Vojno delo, 70(4), pp.259-281 (in Serbian). Available at: https://doi.org/10.5937/vojdelo1804259I.

Meija, J., Coplen, T.B., Berglund, M., Brand, W.A., De Bièvre, P., Gröning, M., Holden, N.E., Irrgeher, J., Loss, R.D., Walczyk, T. & Prohaska, T. 2016. Atomic weights of the elements 2013 (IUPAC Technical Report). Pure and Applied Chemistry, 88(3), pp.265-291. Available at: https://doi.org/10.1515/pac-2015-0305.

Rajković, М.B. 2001. Depleted uranium I: Natural uranium, radioactivity and legal regulation. Hemijska industrija, 55(4), pp.167-182 [online]. Available at. https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/0367-598X/2001/0367-598X0104167R.pdf (in Serbian) [Accessed: 10 October 2020].

-Serbian Armed Forces - General Staff. 2000. Uputstvo za protivnuklearno obezbeđenje Vojske Jugoslavije u uslovima upotrebe municije od osiromašenog uranijuma (privremeno). Belgrade: Serbian Armed Forces - General Staff. Directorate for NCBD (in Serbian).

-Serbian Armed Forces - General Staff. 2014. Uputstvo za RHB izviđanje i dozimetrijsku kontrolu. Belgrade: Serbian Armed Forces - General Staff (in Serbian).

Objavljeno
2021/01/12
Rubrika
Stručni radovi