Obaveštenja saradnicima i čitaocima za br. 1-2021

Sažetak


Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije objavilo kategorizaciju „Vojnotehničkog glasnika” za 2020. godinu. Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, saglasno odluci iz člana 27. stav 1. tačka 4), a po pribavljenom mišljenju iz člana 25. stav 1. tačka 5) Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti („Službeni glasnik RS” br. 110/05, 50/06-ispr. i 18/10), utvrdilo je dana 18. 12. 2020. godine kategorizaciju „Vojnotehničkog glasnika” za 2020. godinu.

Biografija autora

Nebojša Gaćeša, Univerzitet odbrane u Beogradu, Vojna akademija

Magistar elektrotehnike

Objavljeno
2021/01/13
Rubrika
Obaveštenja saradnicima i čitaocima