Uvođenje sistema menadžmenta kvalitetom ISO 9001- proces, značaj i benefiti

  • Aleksandar Ž. Drenovac Vojnotehnicka akademija, Vazduhoplovnotehnicka sluzba
  • Bratislav Ž. Drenovac
  • Dušan M. Drenovac
Ključne reči: quality||, ||kvalitet, management systems||, ||sistemi menadžmenta, Quality management||, ||menadžment kvalitetom, ISO||, ||ISO,

Sažetak


Savremeno poslovanje karakteriše sve veća konkurencija na tržištu u svim sferama poslovanja, odnosno u svim delatnostima. Pozicioniranje na tržištu predstavlja veoma bitnu stavku u poslovanju svake organizacije, ali ništa manje i zadržavanje stečenih pozicija i osvajanje novih tržišta. U tom smislu, kvalitet proizvoda i/ili usluga daje prepoznatljivost na tržištu i podizanje rejtinga. Uspostavljanje sistema menadžmenta kvalitetom             ISO 9001 otvara pozicije za sigurnim tržištem u domaćim i međunarodnim okvirima, ali u isto vreme je i pokazatelj efikasno i efektivno procesno organizovanog sistema u organizaciji.


Biografija autora

Aleksandar Ž. Drenovac, Vojnotehnicka akademija, Vazduhoplovnotehnicka sluzba
Diplomirani inženjer elektrotehnike, Master ekonomije
Objavljeno
2013/05/09
Broj časopisa
Rubrika
Stručni radovi