Savremeni pristup strategijskom upavljanju u sistemu odbrane konceptom metodologije U.S.

  • Veselin I. Mrdak Tehnički opitni centar Vojske Srbije Odeljenje za kvalitet
  • Veljko P. Petrović Ministarstvo odbrane Republike Srbije, Uprava ua odbrambene tehnologije
  • Branka R. Luković Ministarstvo odbrane Republike Srbije, Uprava ua odbrambene tehnologije
Ključne reči: PPBS (The Planning, Programming, Budgeting System)||, ||PPBS (sistem planiranja, programiranja i budžetiranja), Strategic Management Approaches||, ||pristupi strategijskog upravljanja, National Goals||, ||nacionalni ciljevi, National Security Strategy||, ||strategija nacionalne bezbednosti, National Security Objectives||, ||ciljevi nacionalne bezbednosti, Operational Objectives||, ||operativni ciljevi, planning||, ||planiranje, resources||, ||resursi,

Sažetak


Rad želi da ukaže na značaj savremenih pristupa strategijskog upravljanja u sistemima odbrane. Prikazaće se rad američkih autora Leslie Lewis and C. Robert Roll "Strategija za zadatke: Metodologija za upravljanje i raspoređivanje resursa" (Strategy-to-task: a methodology for resource allocation and management). Koristili su se delovi rasprave navedenih autora, da bi opisali kako se metodologija strategija za zadatke može primeniti za sistem planiranja, programiranja i budžetiranja (PPBS). U razvijenim zemljama Zapada prihvaćeni su određeni elementi strategijskog upravljanja za određivanje i praćenja izvršenja strategijskih planova u sistemu odbrane. Ovaj trend se širi i na druge države, što je posledica nužnosti prihvatanja određenih metodoloških i tehnoloških dostignuća. Nekritičko prihvatanja određenog pristupa strategijskog upravljanja može da nanese veliku zbrku i probleme, pa je terminološko i naučno objašnjenje ovog trenda od velike važnosti

Biografija autora

Veselin I. Mrdak, Tehnički opitni centar Vojske Srbije Odeljenje za kvalitet

mašinski fakultet, 1994.godine

magistar tehničkih nauka,

smer: upravljanje proizvodno-poslovnim sistemima

Reference

Ðedović, B., & Jakić, B. 2004. Prilog kvalitetu u odbrambenim tehnologijama sa aspekta logističkih potreba. Vojnotehnički glasnik, 52(5), str. 467-475. Preuzeto sa http://scindeks.ceon.rs/article.aspx?artid=0042-84690405467D0.

Kaplan, R.S., & Norton, D.P. 1996. The balanced scorecard: Translating strategy into action.Boston, Massachusetts: Harvard Business School Press.

Kaplan, R.S., & Norton, D.P. 2008. The Execution Premium linking strategy to operations for competitive advantage.Boston, Massachusetts: Harvard Business Press.

Kuhn, T.S. 1970. The structure of scientific revolutions.Chicago: University of Chicago Press.

Lewis, L., & Roll, C.R., 1993, RAND/P-7839, Strategy-to task: A methodology for resource allocation and management. Preuzeto sa http://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/papers/2005/P7839.pdf 2012 Mar 14.

Objavljeno
2013/02/16
Broj časopisa
Rubrika
Prikazi