Daljinska opažanja prirodnih pojava

  • Miodrag D. Regodić Univerzitet odbrane, Vojna akademija
  • Željana Ž. Benić Univerzitet u Banjoj Luci, Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet, Odsek za geodeziju
Ključne reči: monitoring||, ||praćenje, atmosphere||, ||atmosfera, Satellites||, ||sateliti, remote sensing||, ||daljinska detekcija, imaging||, ||snimanje,

Sažetak


Oduvek postoji realna potreba za neposrednim opažanjem i proučavanjem pojava čije dimenzije prelaze gornju granicu ljudskih mogućnosti. Iz potrebe da se dobiju novi podaci, da osmatranja i izučavanja budu objektivnija od dosadašnjih sinteza, prihvaćen je novi istraživački metod  –  daljinska detekcija. U radu su predstavljeni principi i elementi daljinske detekcije, kao i osnovni aspekti primene daljinskih istraživanja pri istraživanjima meteoroloških parametara i stanja atmosfere. Primena satelitskih snimaka moguća je u svim fazama globalnog i sistematskog istraživanja različitih prirodnih pojava. Pri tim istraživanjima koriste se aero i satelitski snimci različitih osobina, a analiza i interpretacija sprovodi se vizuelnim i računarski podržanim postupcima.

 

 


Biografije autora

Miodrag D. Regodić, Univerzitet odbrane, Vojna akademija
Načenik Katedre prirodno-matematičkih nauka, vanredni profesor
Željana Ž. Benić, Univerzitet u Banjoj Luci, Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet, Odsek za geodeziju
dipl. inž.
Objavljeno
2013/12/20
Rubrika
Pregledni radovi