Uticaj parametara cilindričnih zupčastih parova na stepen sprezanja profila zubaca

  • Predrag S. Dobratić Univerzitet odbrane u Beogradu, Vojna akademija, Katedra vojnomašinskog inženjerstva
  • Mileta R. Ristivojević Univerzitet u Beogradu, Mašinski fakultet, Katedra za opšte mašinske konstrukcije
Ključne reči: spur gears||, ||cilindrični zupčanici, mesh of the teeth||, ||sprega zubaca, contact ratio||, ||stepen sprezanja,

Sažetak


U domenu prenosa i transformacije snage od pogonske do radne mašine zupčasti parovi zbog kompaktnosti konstrukcije, velike pouzdanosti i nosivosti imaju najveću primenu u mašinogradnji. Jedan od načina poboljšanja radnih karakteristika zupčastih parova, a time i zupčastih prenosnika, jeste povećanje broja istovremeno spregnutih parova zubaca, odnosno povećanje stepena sprezanja profila zubaca. U radu je detaljno analiziran parcijalni i istovremeni uticaj broja zubaca i oblika profila zubaca, preko koeficijenta pomeranja profila zubaca i ugla nagiba profila alata, na broj istovremeno spregnutih parova zubaca. Na osnovu dobijenih rezultata mogu se definisati optimalni parametri cilindričnih zupčastih parova sa aspekta veličine stepena sprezanja profila zubaca.

Objavljeno
2014/02/15
Rubrika
Originalni naučni radovi