Osvrt na projektovanje glavnog rotora helikoptera

  • Dalibor P. Petrović Ministarstvo odbrane, Sektor ya politiku odbrane, Uprava za strategijsko planiranje
  • Obrad T. Čabarkapa Ministarstvo odbrane, Sektor za politiku odbrane, Uprava za strategijsko planiranje
Ključne reči: Patent databases||, ||Patentna baza podataka, Documentation||, ||Dokumentacija, Rotors||, ||Rotor, Patents||, ||Patent, Helicopters||, ||Helikopter,

Sažetak


U radu je prikazano projektovanje glavnog rotora helikoptera uz pomoć patentne dokumentacije, kao veoma korisnog alata za dolaženje do konkretnih ideja i konstrukcija, kako bi se na najekonomičniji način pronašlo kvalitetno rešenje za određeni tehnički problem koji je prisutan u postupku konstruisanja. Veliki broj tehničkih informacija prvo se pojavljuje u patentnim dokumentima, a oko dve trećine ovih informacija ne može se naći ni na kojem drugom mestu.

Prikazana je struktura patentnih dokumenata sa težištem na delovima koji se odnose na tehničke informacije sa detaljnim objašnjenjem mogućnosti primene patentne dokumentacije u toku projektovanja glavnog rotora helikoptera. Na konkretnom primeru projektovanja rotora helikoptera prikazan je postupak i načini pretraživanja patentne dokumentacije. Korišćena je Espacenet baza patentne dokumentacije, kao najobuhvatnija i najčešće korišćena baza koja sadrži preko osamdeset miliona različitih patentnih dokumenata o pronalascima i tehničkim unapređenjima iz celog sveta.

Težišni deo rada odnosi se na prikaz postupka pretraživanja patentne dokumentacije radi dolaženja do rešenja tehničkog problema konstrukcije glavnog rotora helikoptera, koji se odnosi na obezbeđivanje potrebnog zabacivanja i bržeg odziva promene smeštajnog ugla (koraka) lopatice krutog rotora helikoptera.

 

Biografije autora

Dalibor P. Petrović, Ministarstvo odbrane, Sektor ya politiku odbrane, Uprava za strategijsko planiranje
docent, doktor, Rukovodilac Grupe za inventivnu delatnost, diplomirani inzenjer
Obrad T. Čabarkapa, Ministarstvo odbrane, Sektor za politiku odbrane, Uprava za strategijsko planiranje

Vanredni profesor, doktor, diplomirani inženjer mašinstva, patentni inženjer.

Načelnik Odeljenja za naučnoistraživačku i inventivnu delatnost u Upravi za strategijsko planiranje, SPO, MO

Objavljeno
2014/08/20
Broj časopisa
Rubrika
Pregledni radovi