Fokus i područje delovanja

Politeia je multidisciplinarni naučni časopis koji objavljuje naučne radove iz oblasti politikologije, međunarodnih odnosa, balkanskih studija, sociologije, komunikologije, medijskih studija, političkog sistema, novinarstva, odnosa s javnošću, geopolitike, međunarodne bezbjednosti, studija kulture, socijalne politike, socijalnog rada, kao i tekstove iz drugih oblasti iz polja društvenih nauka.

Recenzentski postupak

Radi stručnog obrazloženja, svi članci koji odgovaraju tematici časopisa se recenziraju. Recenzenti su eminentni spoljni stručnjaci iz oblasti iz kojih su i teme radova koji im se šalju na recenziju. Potrebno je da iz tih oblasti recenzenti imaju objavljene radove u posljednje tri godine. Recenzenti ne smiju biti iz iste institucije kao autor, niti to smiju biti autori koji su u skorije vrijeme objavljivali publikacije zajedno (kao koautori) sa bilo kojim od autora rukopisa.


Prije slanja na recenziju Redakcija provjerava da li je sadržaj rukopisa plagijat, korišćenjem servisa iThenticate (CrossRef i CrossCheck).

Časopis primjenjuje „dvostruki slijepi postupak recenzije“ članaka, koji podrazumjeva da autori ne znaju ko su im recenzenti, niti su recenzentima poznati autori. Redakcija dozvoljava i podstiče recenzije i nakon objavljivanja članaka radi naknadnog vrednovanja autora i radova.

Stručni recenzent pomaže Redakciji u donošenju odluke, a posredstvom kontakata sa autorima, preko Redakcije, može da pomogne i autorima na poboljšavanju teksta rada. Tokom postupka recenzije urednik može da zahtjeva od autora da dostave dodatne informacije (uključujući i primarne podatke), ako su one potrebne za donošenje suda o naučnom doprinosu rukopisa. Urednik i recenzenti moraju da čuvaju takve informacije kao povjerljive i ne smiju ih koristiti za sticanje lične koristi.
Ukoliko izabrani recenzent smatra da nije dovoljno kvalifikovan da izvrši recenziju rukopisa ili je spriječen da završi i dostavi recenziju u dogovorenom roku, treba blagovremeno da obavjesti Redakciju.

Svaki rukopis prihvaćen na recenziju mora se tretirati kao povjerljiv dokument. Ne smije se pokazivati trećim licima niti diskutovati sa njima, osim kada to odobri Redakcija.
Recenzija treba da bude objektivna. Neprihvatljiva je lična kritika autora. Recenzenti treba jasno da obrazlože svoje stavove i potkrijepe ih argumentima. Takođe, treba da identifikuju relevantne postojeće radove koje autor nije citirao. Svaka prethodno javno saopštena tvrdnja ili argument treba da budu propraćeni odgovarajućim citatom. Dužnost recenzenta je da skrene pažnju uredniku na značajna poklapanja ili sličnost rukopisa sa već objavljenim radom, ukoliko o tome ima lična saznanja.

Informacije i ideje do kojih se došlo stručnom recenzijom povjerljivog su karaktera i ne smijeju se koristiti za sopstvene potrebe. Recenzenti ne bi trebalo da primaju rukopise koji ih dovode u sukob interesa na osnovu konkurencije, zajedničkog rada ili drugih odnosa s bilo kojim autorom, kompanijom ili institucijom.

Radovi klasifikovani kao naučni moraju imati bar dvije pozitivne recenzije. Tokom čitavog procesa, recenzenti djeluju nezavisno jedni od drugih. Recenzentima nije poznat identitet drugih recenzenata. Ako odluke recenzenata nisu iste (prihvatiti/odbiti), urednik može da traži mišljenje drugih recenzenata.

Uobičajeno vrijeme za izradu recenzije je 15 dana.

Nakon izvršene recenzije, recenzent donosi jednu od sljedećih odluka:

- “Objaviti bez izmjena”,
- “Objaviti uz predložene izmjene”,
- “Izmjeniti i vratiti na recenziju”,
- “Odbiti rukopis”.

Redakcija zatim obavještava autora o sadržaju recenzije i poziva ga da postupi u skladu sa recenzentovim odlukama.

Redakcija je dužna da obezbedi kontrolu kvaliteta recenzije. U slučaju da autori imaju ozbiljne i osnovane zamjerke na račun recenzije, redakcija će provjeriti da li je recenzija objektivna i da li zadovoljava akademske standarde. Ako se pojavi sumnja u objektivnost ili kvalitet recenzije, urednik će tražiti mišljenje drugih recenzenata.

Postupak recenzije obavlja se elektronski, korišćenjem sistema za onlajn uređivanje i publikovanje časopisa ASISTENT. Sistem ASISTENT podržava sve aktivnosti upravljanja uređivanjem, od kreiranja stranice časopisa, preko prijavljivanja rukopisa, praćenja recenzentskog procesa, vođenja administracije i čuvanja evidencije, do donošenja konačnih uredničkih odluka i publikovanja svezaka na sopstvenoj veb stranici.

Redakcija časopisa dužna je da autorima pošalje kopije recenzija ili obrazloženje za odbijanje rada. Kopije recenzija prosljeđuju se i nadležnim ministarstvima Republike Srpske i Republike Srbije, na zahtjev ministarstava upućen redakciji časopisa.

Sve urađene recenzije arhiviraju se i trajno čuvaju u sistemu za elektronsko uređivanje i publikovanje časopisa ASISTENT .

Otvoreni pristup

Ovaj časopis omogućava trenutni otvoren pristup svom celokupnom sadržaju u skladu sa datom saglasnošću uredništva časopisa.

Istorija časopisa

Politeia je multidisciplinarni naučni časopis koji objavljuje naučne radove iz oblasti politikologije, međunarodnih odnosa, balkanskih studija, sociologije, komunikologije, medijskih studija, političkog sistema, novinarstva, odnosa s javnošću, geopolitike, međunarodne bezbjednosti, studija kulture, socijalne politike, socijalnog rada, kao i tekstove iz drugih oblasti iz polja društvenih nauka.

Kao jedini časopis društvenih nauka koji je registrovan i u Srbiji i u Republici Srpskoj, Politeia ima za cilj uspostavljanje veza između domaćeg regionalnog i inostranog naučno-istraživačkog rada kao i između pripadnika srpskih i stranih akademskih zajednica.

Politeia je časopis otvorenog tipa što znači da je sav sadržaj besplatno dostupan korisnicima i njihovim ustanovama.

http://politeia.fpn.unibl.org