Podstičemo čitaoce da se prijave za primanje obaveštenja o novim izdanjima ovog časopisa. Koristite Registrujte se link na vrhu početne stranice časopisa. Ova registracija rezultiraće time da će čitalac putem e-pošte primati sadržaj za svaki novi broj ovog časopisa. Popis prijavljenih čitalaca takođe pruža časopisu informacije o postignutom stepenu podrške čitalaca. Pogledajte Izjavu o privatnosti časopisa koja garantuje čitaocima da njihovo ime i e-adrese neće biti korišćeni za druge potrebe.