Urednici

Prof. dr Ranka Perić Romić, Univerzitet u Banjoj Luci, Fakultet političkih nauka, BiH

Dr Željko Budimir, Univerzitet u Banjoj Luci, Fakultet političkih nauka, BiH

 

Grafički urednik

Srdjan Ivankovic

Korektori

Mr Branko Crnogorac

Doc. dr Dragomir Kozomara

Sladjana Cukut

Tanja Bulatovic