DESET MARKSOVIH IDEJA KOJE SU PREŽIVJELE DVADESETI VIJEK

  • Ivan Šijaković
Ključne reči: Marx||, ||Marks, emancipation||, ||emancipacija, exploitation||, ||izrablјivanje, poverty||, ||siromaštvo, machine||, ||mašine, fictitious capital||, ||fiktivni kapital,

Sažetak


U ovom radu analiziraju se neke od Marksovih ideja i stavova o kojima se raspravlјa tokom 20. vijeka i koje predstavlјaju kontroverzne teme, koje neki autori podržavaju a neki osporavaju. Sve ove ideje mogu da predstavlјaju, u drugoj dekadi 21. vijeka, osnovu za istraživanje, analizu i kritiku istih pojava o kojima je Marks govorio još prije 150 ili 160 godina.  U tom pogledu, ističemo deset klјučnih ideja Karla Marksa koje su bile bitne u teorijskom smislu za analizu događaja i  društvenih promjena tokom 20. vijeka i početka 21. vijeka.

 

Reference

Basok, T. (2004). Post-national citizenship, social exclusion and migrant’s rights: Mexican seasonal workers in Canada. in. Citizenship Studies 8(1):47-64

Beck, U. (2004). Moć protiv moći u doba globalizacije. Zagreb: Školska knjiga.

Castells, M. (2003). The end of Milenium. Zagreb: Golden marketing.

Dick, H. (2002). The Specter of Democracy. New York: Columbia University Press.

Eurostat (2011). Methodologies & Working papers. URL: https://ec.europa.eu/eurostat/documents/

Elsässer, J. (2009). Nacionalna država i fenomen globalizacije. Beograd: Jasen.

Engels, F. (1947). Ludvig Fojerbah i kraj klasične nemačke filozofije. Beograd: Kultura.

FCA - Fiat Chrysler Automobiles. (2017). Company web site.

The Futurist (2013). September-October.

Iftode, C. (2015). Postmodern Ethics, Multiple Selves, and the Future of Democracy. in. Journal for the Study of Religions and Ideologies. Winter.

Investireoggi. (2017). Quotidiano, economico finaziario, Luglio.

Korš, K. (1975). Materijalističko shvatanje istorije. Beograd: BIGZ.

Korš, K. (1972). Karl Marks. Beograd: Nolit.

Marx, K., Engels, F. (1988). Manifest Komunističke partije. Zagreb: ECONOMICS.

Marx, K., (1989). Pismo Anenkovu. u: Marx, K., Engels, F. Rani radovi. Zagreb: Naprijed.

Marx, K., (1977). Kapital I. Beograd: Prosveta.

Marx, K., Engels, F. (1989). Rani radovi, Zagreb: Naprijed.

Marx, K., Engels, F. (1968). Manifest komunističke partije. Beograd: Reč i misao.

Lefort, C. (1988). Democracy and Political Theory. Cambridge: Polity Press.

Parsons L. H. (1977). Marx and Engels on Ecology. Westport, CT: Greenwood Press.

Piketty, T. (2015). Kapital u XXI veku. Novi Sad: Akademska knjiga.

Philippe, van P. (1997). Real Freedom for All: What (If Anything) Can Justify Capitalism? Oxford: Clarendon Press.

Rockmore, T. (2002). Marx after Marxism. London: Blackwell Publishers Ltd.

Schwarzmantel, J. (2011). Democracy and Political Violence, Edinburgh: Edinburgh University Press.

Stout, J. (2005). Democracy and Tradition. Princeton: Princeton University Press.

Tambini, D. (2001). Post-National Citizenship. in. Ethnic and Racial Studies 24(2).

Tonkiss, E. K. (2013). Post-national citizenship without postnational identity? A case study of UK immigration policy and intra-EU migration. in. Journal of Global Ethics, April.

Tronti, M. (2009). Towards a Critique of Political Democracy. in. The Journal of Natural and Social Philosophy. Vol. 5. Issue 1.

Wallerstein, I. (1986). Suvremeni svetski sistem (The Moder World System). Zagreb: CEKADE.

The World Bank report (October, 2018). Official site.

Dopunske datoteke
Objavljeno
2019/02/15
Broj časopisa
Rubrika
Pregledni naučni članak