NEOLIBERALIZAM I ORDOLIBERALIZAM: Kritika dvije forme imperijalizma i autoritarizma

  • Vassilis K. Fouskas Univerzitet u Banjoj Luci, Fakultet političkih nauka
Ključne reči: Imperialism||, ||Imperijalizam, New American Imperialism (NAI)||, ||novi američki imperijalizam, Financialisation||, ||Finansijalizacija, Globalisation||, ||Globalizacija, Ordoliberalism||, ||Ordoliberalizam, Neo-Liberalism||, ||Neoliberalizam, Core–Periphery Relations||, ||Odnos centra i periferije,

Sažetak


Imperijalizam je prvenstveno vođen kombinacijom javnih politika i akumulacionih režima što se odvija unutar domaćeg okruženja same imperijalne države. Međutim, kao forma međunarodne politike, imperijalizam ima za cilj da transformiše društveno-ekonomske i političke poretke drugih država, posebno na globalnoj periferiji i poluperiferiji, putem transplantacije sopstvenog klasnog modela koji preovladava u njihovim metropolitskim državama. Dve najvažnije stilizovane i odvojive, ali ne i odvojene, javne politike našeg vremena su anglo-američki neoliberalizam, kojeg pokreće "post Breton Vuds" globalizacija / finansijalizacija i njemačko-austrijski ordoliberalizam, koji usmjerava proces evropskih 'integracija'. Argument koji se ističe u ovom radu jeste da (anglo-američki) neoliberalizam i (njemačko-austrijski) ordoliberalizam, nisu samostalne domaće politike, već su prilično konzistentne sa imperijalnim poduhvatima. Prvi projekat je širi i istinski globalni, dok drugi dominira u EU i Evrozoni i njenoj neposrednoj periferiji (Balkan / Istočna Evropa i MENA region). U ovom kontekstu, u članku se iznosi kvalitativna kritika kako javnih politika kao imperijalne politike dominacije, transformacije i eksploatacije, tako i podržanih režima koji primjenjuju permanentu štednju i autoritarizam u svojim državama ali i stalni rat i devastacije u inostranstvu.

Objavljeno
2019/02/16
Broj časopisa
Rubrika
Preštampan rad