IMUNIZACIJSKA PARADIGMA KULTURE

Pitanje porijekla, prirode i suštine kulture

  • Nemanja Djukic Vanredni profesor
Ključne reči: Imunizacija, svijest, kultura

Sažetak


U članku koji slijedi fenomenološki analiziramo imunizacijsku prirodu, porijeklo i suštinu kulture. U uvodnom dijelu članka analiziramo traumu rođenja i psihološki mehanizam nastanka svijesti, pokazujući da imunizacijski karakter kulture predstavlja funkciju imunizacijskog karaktera svijesti. U prvom dijelu članka analiziramo intencionalni karakter svijesti kako bismo objasnili intencionalni karakter kulture. U drugom dijelu članka dajemo sažet pregled Sloterdijkove imunizacijske paradigme. U četvrtom dijelu članka analiziramo imunizacijsku funkciju kulture. U završnom dijelu članka ukazujemo na teorijski značaj imunizacijske paradigme kulture.

 

Reference

Gehlen, A., (1990). Čovjek, Sarajevo: Veselin Masleša.

Ernste, H. (2018). The geography of spheres: an introduction and critical assessment of Peter Sloterdijk’s concept of spheres, Geographica Helvetica, Copernicus Publications, No. 73, pp. 273–284.

Kelller, W. (1986). Filozofija modernog doba, Sarajevo: Veselin Masleša.

Lemmens, P. (2013). Review Essay about Sloterdijk, International Dialogue, A Multidisciplinary Journal of World, Affairs, No 3.

Petrušić, H. (2018). Antropotehnički imperativ. Uz Sloterdijkovu filozofiju vježbi. Crkva u svijetu, broj 53, str. 493‒515.

Rank, O. (1929). Trauma of Birth, London: Kegan and Company.

Rank, O. (2007). Mit o rođenju junaka, Novi Sad: Akademska knjiga.

Rothacker, E. (1985). Filozofska antropologija, Sarajevo: Veselin Masleša.

Sloterdijk, P. (2011). Spheres, Volume I: Bubbles Microspherology, Los Angeles: Semiotexte.

Sloterdijk, P. (2014). Spheres, Volume II: Globes Macrospherology, Los Angeles: Semiotexte.

Sloterdijk, P. (2016). Spheres, Volume III: Foams Plural Spherology, Los Angeles: Semiotexte.

Sloterdijk, P. (2013). You Must Change Your Life. Malden, MA: Polity Press.

Sartr, Ž. P. (1984). Biće i ništavilo, Beograd: Nolit.

Uzelac, M. (2009). Fenomenologija, Novi Sad: Veris Studio.

Fenichel, O. (1946), The psychoanalytic theory of neurosis. London: Kegan Paul, Trench, Trubner & Co.

Fink, E. (1984). Osnovni fenomeni ljudskog postojanja, Beograd: Nolit.

Frojd, S. (2000). Predavanja za uvod u psihoanalizu, Zagreb: Stari grad.

Huserl, E. (2005). Logička istraživanja, Zagreb: Breza.

Šeler, M. (1987). Položaj čovjeka u kosmosu, Sarajevo: Veselin Masleša.

Objavljeno
2020/10/02
Broj časopisa
Rubrika
Pregledni naučni članak